fbpx

За чувстващата и мислещата част

Човек не се ражда невротик, но се ражда в невротично човечество и обществото довежда всеки до невроза рано или късно. Човек се ражда естествен, реален, нормален. Но в момента, в който новороденият става част от обществото, неврозата започва да работи. Такива каквито сме ние сме невротични. И неврозата се състои в разцепление, дълбоко разцепление. Ти не си един, ти си двама или даже много. Това трябва да бъде разбрано дълбоко. Твоето ЧУВСТВАНЕ и МИСЛЕНЕ са станали две различни неща – ТОВА Е ОСНОВАТА НА НЕВРОЗАТА. Твоята МИСЛЕЩА част и твоята ЧУВСТВАЩА част са станали две и ти си се идентифицирал с мислещата част, не с чувстващата част. А ЧУВСТВАНЕТО Е ПО-РЕАЛНО ОТ МИСЛЕНЕТО, ЧУВСТВАНЕТО Е ПО-ЕСТЕСТВЕНО ОТ МИСЛЕНЕТО. Ти си се появил с чувстващо сърце; МИСЛЕНЕТО Е КУЛТИВИРАНО, ТО Е ДАДЕНО ОТ ОБЩЕСТВОТО. И ТВОЕТО ЧУВСТВАНЕ Е СТАНАЛО НЕЩО ПОДТИСНАТО. ДОРИ КОГАТО КАЗВАШ, ЧЕ ЧУВСТВАШ, ТИ САМО МИСЛИШ, ЧЕ ЧУВСТВАШ. ЧУВСТВАНЕТО Е СТАНАЛО МЪРТВО. И това е станало поради ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИЧИНИ.

Когато детето се роди, то е чувстващо същество. То чувства нещата, то не е още мислещо същество. То е естествено също както всяко естествено нещо в природата – също като дърво или животно. Но ние започваме да го моделираме. То трябва да потиска своите желания, защото без потискане на своите желания, то е винаги в беда. Когато иска да плаче, то не може да плаче, защото родителите му няма да одобрят това. То ще бъде порицано, няма да бъде разбрано, няма да бъде обичано. ТО НЕ СЕ ПРИЕМА ТАКОВА, КАКВОТО Е. То трябва да се държи прилично. То трябва да се държи в съответствие с определена идеология, идеали; само тогава то ще бъде обичано.

Любовта не е за него това, което е. То може да бъде обичано само, ако следва определени правила. Тези правила са натрапени, те не са естествени. Естественото същество бива потискано и неестественото, нереалното се налага върху него. ТОВА НЕРЕАЛНО Е ТВОЯТ УМ И ИДВА МОМЕНТ, КОГАТО РАЗЦЕПВАНЕТО СТАВА ТОЛКОВА ГОЛЯМО, ЧЕ НЕ МОЖЕШ ДА ГО ПРЕОДОЛЕЕШ: ТИ ЗАПОЧВАШ ДА ЗАБРАВЯШ НАПЪЛНО КАКВА Е БИЛА ТВОЯТА ИСТИНСКА ПРИРОДА ИЛИ КАКВА Е. ТИ СИ ФАЛШИВО ЛИЦЕ – ОРИГИНАЛНОТО ЛИЦЕ Е ЗАГУБЕНО. И ти също така си изплашен да почувстваш оригинала, защото в момента, В КОЙТО ГО ПОЧУВСТВАШ, ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО ЩЕ БЪДЕ СРЕЩУ ТЕБ – ТАКА ЧЕ ТИ САМИЯТ СИ СРЕЩУ ТВОЯТА ИСТИНСКА ПРИРОДА.

Това създава много невротично състояние. ТИ НЕ ЗНАЕШ КАКВО ИСКАШ, ТИ НЕ ЗНАЕШ КАКВИ СА ТВОИТЕ ИСТИНСКИ, АВТЕНТИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ. И тогава човек тръгва след неавтентичните потребности, ЗАЩОТО САМО ЧУВСТВАЩОТО СЪРЦЕ МОЖЕ ДА ТИ ДАДЕ СМИСЪЛ, ПОСОКА…КАКВА Е ТВОЯТА ИСТИНСКА ПОТРЕБНОСТ? Когато тя е подтисната, ти създаваш символични потребности. Например ти можеш да продължаваш да ядеш повече и повече, да се тъпчеш с храна и никога да не почувстваш удоволствие. Необходимостта Е ОТ ЛЮБОВ, НЕ ОТ ХРАНА, НО ЛЮБОВТА И ХРАНАТА СА МНОГО ДЪЛБОКО СВЪРЗАНИ. Така че когато ПОТРЕБНОСТТА ОТ ЛЮБОВ не се чувства или е подтисната, създава се ФАЛШИВА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ХРАНА и ти можеш да продължаваш да ядеш. ПОНЕЖЕ ПОТРЕБНОСТТА Е ФАЛШИВА, ТЯ НИКОГА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА. И НИЕ ЖИВЕЕМ ВЪВ ФАЛШИВИ ПОТРЕБНОСТИ, ЕТО ЗАЩО НЯМА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.

Ти искаш да бъдеш обичан – това е основна потребност, естествена, но тя може да бъде отклонена във фалшиво измерение. Например потребността от любов, да бъдеш обичан може да бъде доведена до фалшива потребност, ако ти се опитваш да привлечеш вниманието на другите върху себе си. Ти искаш другите да ти обръщат внимание. Ти можеш да станеш политически лидер – големи тълпи ще ти обръщат внимание – но истинската, основна потребност е да бъдеш обичан и дори ако целият свят ти обръща внимание, тази основна потребност не може да бъде удовлетворена. ТАЗИ ОСНОВНА ПОТРЕБНОСТ МОЖЕ ЛЕСНО ДА БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА ОТ ЕДИН ЧОВЕК, КОЙТО ТЕ ОБИЧА, КОЙТО ТИ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ ПОРАДИ ЛЮБОВ.

Когато ОБИЧАШ някого, ти му обръщаш ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕТО и ЛЮБОВТА са ДЪЛБОКО СВЪРЗАНИ. Ако ти потискаш потребността от любов, ТОГАВА ТЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В СИМВОЛИЧНА НЕОБХОДИМОСТ – ТИ СЕ НУЖДАЕШ ОТ ЧУЖДОТО ВНИМАНИЕ. Ти можеш да го получиш, но тогава също няма да има удовлетворение. Потребността е фалшива, откъсната от естествената, основна потребност. Това разделяне на личността е невроза. Тантра казва, че докато не си ЦЯЛОСТЕН И ЕДИНЕН, ти напълно пропускаш живота. Ти не би трябвало да оставаш в раздвоено състояние, ти трябва да станеш едно.

Ошо – „Тантра духовност и секс“

Love&Shakti център предлага индивидуални консултации, работа в групи и разглеждане на проблемни теми от живота ни. Как вътрешната липса се отразява в реалния ни живот? Какво “правим” за да компенсираме усещането за самота, изоставяне и всички “негативни” усещания?

За повече информация и записване:
Любов
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94