fbpx

Аура камера на проф. Коротков

Може ли за 15 минути да видим физиологическата и психическата дисфункция на човека, когато клиническите симптоми отсъстват?!

Представяме ви методът на газоразрядната визуализация (ГРВ), с чиято помощ вие можете да оценявате енергетическото състояние на всякакви биологични обекти. Още през 19 век, с помощта на специални прибори, учените наблюдавали светенето на различни обекти: минерали, растения, монети и даже тялото на човека.

Синкавата аура можела не само да се види, но и да се фотографира. При това яркостта на светенето на човешкото тяло се видоизменяла в зависимост от неговото настроение, самочувствие и психологическо състояние. В средата на 20 век феноменът със светенето на обекти в електромагнитно поле отново беше преоткрит от Симеон Давидович Кирлиан. Неговите изследвания предизвикаха огромен интерес в целия свят, а самото явление беше наречено в негова чест – Ефект на Кирлиан. Именитият руски учен и фотограф Кирлиан разработил такива чувствителни филм, лещи и камера, че могат да заснемат бъдещето….Например, ако снима цветна пъпка, снимката ще я покаже разцъфнала. Когато пъпката разцъфне, тя е същата като на снимката на Кирлиан. Той е уловил бъдещото развитие на пъпката преди да се е случило!  Снимал е и хора. Например, при инцидент, човек загубва един от пръстите си. Веднага му се прави Кирлианова снимка на четирите пръстта  – снимката показва и аурата на петия, който го няма вече. Какво е това?! Пръстът не е просто физически; има нещо повече, нещо в сърцевината му, има духовна част, която се вижда на снимката.

Кирлиан е могъл да даде прогноза за болести, които ще се развият шест месеца по-късно. Само със снимките си, Кирлиан е могъл да каже – “Този човек ще се разболее от туберколоза след шест месеца, защото се вижда на снимките.” И винаги се е оказвал прав.

ВЪПРОСЪТ, който Кирлиан е повдигнал е този: ЧОВЕК НЕ СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ!?… ЗДРАВ Е СПОРЕД ЗАПАДНАТА МЕДИЦИНА, НО… СПОРЕД ИЗТОЧНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ – НЕ Е, ПОНЕЖЕ НЕ ЧУВСТВА ПРИЛИВА НА ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА! Нещо в него се развива и му отнема благополучието. Всеки, който не се чувствал добре и си направел Кирлианова снимка, Кирлиан веднага откривал какво предстои да му се случи.

В Русия, Кирлиановата фотография достигна до много значими заключения. Едно от тях е, че всичко е заобиколено от фина аура – нужно е просто да имаме очи, за да я видим – и че в различните състояния, аурата се променя. И това са научни изводи. Когато си болен, аурата ти е различна  – потисната, тъжна, без блясък. Ако ще умреш  – аурата ти изчезва в рамките на шест месеца. Тогава тялото ти не е заобиколено от светлина. Ако си щастлив, удовлетворен, радостен, аурата ти се разширява, става все по-голяма, все по-ярка…

Кирлиан открива, че шест месеца преди човек да умре, аурата му започва да се свива. Ако се вземат мерки, той може да живее по-дълго. По аналогичен начин, болестите се проявяват на физическо ниво шест месеца по-късно, въпреки че няма как да се докаже чрез медицински методи. Преди да се прояви болестта, съответната част става по-тъмна.

Ако Кирлиан стане авторитет в медицинската сфера няма да има нужда хората да се разболяват и после да се лекуват!!! Болестта им може да се предоврати, дори преди човек да осъзнае, че я има! Шест месеца са достатъчно време, за да се предприемат мерки за лечение и да се правят проверки чрез Кирлианови снимки….

На човек може да се помогне значително. Ако Кирлиановата фотография се използва в по-широк мащаб, тогава няма да има нужда от толкова болници, толкова лекари, толкова операции, толкова лекарства …

Съвременното ниво на техниката позволи да се извлече практическа полза от това откритие.  За последното десетилетие беше създаден клас прибори, който позволява на основата на компютърната обработка на изображенията от газоразрядното светене, да се извлича достоверна и обективна информация.

Проф. Коротков е световноизвестен със своите изследвания на енерго-информационното състояние на човека. Разработеният от него метод – ГИВ (газоизпразваща визуализация или газоразрядна визуализация – ГРВ), позволява в реално време да се наблюдава енергийното поле на човека – аурата – и нейните реакции на разнообразни въздействия. Методът се състои в следното: в електромагнитното поле на високо напрежение около живия обект, възниква лъчисто излъчване. Около палеца на здравия и жизнен човек излъчването е ярко и точно. Каквито и да било проблеми във функционирането на организма, не само известните, но и тези, за които човек дори и не подозира, предизвикват прекъсване на сияещия ореол, деформират го и го правят по-неясен и тъмен, или липсващ. Провеждането на изследването изглежда по следния начин. Пациентът поставя пръста си на стъкления електрод на прибора.  Уредът регистрира ГИВ-излъчванията от пръстите на ръцете, после извършва компютърна обработка и дава изображението на пространствената аура около човешкото тяло. Каквито и да било проблеми във функционирането на организма, не само известните, но и тези, за които човек дори и не подозира, предизвикват прекъсване на сияещия ореол, деформират го и го правят по-неясен. Изследването с използването на ГРВ прибора не заменя методите, съществуващи в традиционната медицина, но позволява да се проведе бърз скрининг анализ на енергетическото състояние на човека. От него могат да бъдат направени изводи за психологическите и физиологическите особености на този пациент, а така също и да се определи статуса на функционалното състояние.

Предимства на използването на метода ГРВ:

– Обективност на получената информация

– Висока скорост на провеждане на анализа

– Възможност за наблюдение на развитието на процесите във времето

– Във всяка от тези области комплексът ГРВ е незаменим в качеството си на бърз,  безопасен и обективен способ за разкриване на потенциалните проблеми в организма на ранен етап, когато е по-лесно да бъдат коригирани.

 – Определяне състоянието на организма на човека за подбор  на индивидуални програми и процедури.

– Оценка на реакцията на организма на едни или други процедури или условия.

– Осъществяване на мониторинг на общото  здравословно състояние на организма на човека.

За повече информация и записване:
Любов 
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94