Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Да обичаш и разбираш истински себе си


Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Да обичат и разбират истински себе си, за някои хора е трудна задача.

Поради възпитанието, личните съмнения, ниската самооценка или отрицателното влияние на част от околните, те имат чувството, че не са достойни да бъдат обичани и няма кой знае какво да споделят с другите. За съжаление този негативизъм поражда трудни за преодоляване поведенчески модели, тъй като те се самозахранват. Често хората с най-ниска самооценка имат властен родител, началник-тиранин, критикуваща съпруга или неуправляемо дете!!!  Кейси често е казвал на такъв човек, че постоянно привлича хора със същото ниво на самооценка, тъй като „подобията се привличат”. Поуката тук е НЕ да се отървем от подобни връзки, а постепенно да си изградим самоуважение, добра самооценка и обич към себе си.

Динамиката „подобията се привличат” означава не само че всичко, което изразим в мислите и делата си, ни се връща, но също и че можем да видим собствените си слабости и достойнства у другите. Или най-просто казано, хората, на които откликваме емоционално, буквално изпълняват ролята на огледало!!!!

Според Кейси:
НАЙ-МНОГО НИ ВБЕСЯВА ЧОВЕК, У КОГОТО ВИЖДАМЕ ТЕЗИ СВОИ НЕДОСТАТЪЦИ, С КОИТО СМЕ ПРОПУСНАЛИ ИЛИ ИЗОБЩО ОТКАЗВАМЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАМЕ!!!

И обратното:
Хората, от които истински се възхищаваме, притежават онова наше качество, което бихме могли да използваме.

Може би ви е трудно да възприемете тази идея, но не забравяйте, че и най-големият ви враг си има най-добър приятел, а, от своя страна, вашият най-добър приятел също има врагове. Защо? Отговорът е свързан с личните ни възприятия и със склонността ни да виждаме у другите качествата,които сами притежаваме.

Според тълкованията, когато откликнем емоционално (положително или отрицателно) на някого, можем да бъдем сигурни, че от него ще научим нещо повече за себе си.

Ако искаме да разберем върху какво трябва да поработим в духовен аспект, трябва само да огледаме хората, които ни подлудяват. Ако пък искаме да разберем кое свое качество можем да развием, вглеждаме се в онези, от които истински се възхищаваме. Проумявайки тази динамика, ще придобием съвсем ново отношение към цялото човечество. Кейси е вярвал, че когато осъзнаем истинската си индивидуалност, ще разберем,че сме дълбоко свързани един с друг, че Бог е нашият родител, а всички ние сме деца от едно и също семейство.

Според него втората важна стъпка в установяването на душевно родство е съзнателно да си изберем идеал. Най-простичко казано, идеалът е духовна подбуда или цел, която се превръща в основа на всичките ни постъпки. След като установим кой е най-добрият стремеж за нас, можем да го превърнем в база за поведенчески модели, различни от старите.

Хората често откриват, че им е трудно да променят една продължителна проблемна връзка. Причината за това е, че лошото отношение и държане са се вкоренили дълбоко в тях и когато се сетят за същия този човек, веднага усещат обичайния яд или раздразнение — дори когато той не е наблизо!!!!!!

Кейси смята, че вместо постоянно да реагираме на предишни преживявания, можем след установяването на идеал да работим върху дадена връзка, като с това насочим развитието й в положителна посока…

 ПРИ МНОЗИНА МЕЖДУ ЗНАНИЕ И ПРИЛАГАНЕ СЪЩЕСТВУВА ГОЛЯМА РАЗЛИКА… КОГАТО НЕЩО НЕ СЕ ПРИЛАГА, ТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИСТИНСКИ ОСЪЗНАТО И СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ ПОДПОМАГА ПРОМЯНАТА НА СЪЩНОСТТА.     С ДРУГИ ДУМИ, ЕДНО Е ЗНАНИЕТО КАТО НАЙ-ОБИКНОВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, А ДРУГО Е ТО ДА СЕ ПРИЛАГА, ЗАЩОТО  ТОВА ВОДИ ДО ЛИЧНОСТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ !.!.!..!!.!!

Последната стъпка в преобразяването на отношенията ни с другите е просто да поддържаме нагласа на откритост и лично очакване. Кейси е насърчавал хората да очакват промяната, за да могат да я осъществят. Тълкованията винаги твърдят, че ВСИЧКИ ВРЪЗКИ МОГАТ ДА СЕ ПРЕОБРАЗЯТ, ТЪЙ КАТО ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОГОТО ЧОВЕК МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ, Е САМИЯТ СЕБЕ СИ!!!

А когато той се промени, по закона за привличане на подобията ще промени и начина, по който хората му отговарят. С други думи:
най-ефикасният начин да подобрим отношенията си с другите е да станем цялостни вътре в себе си. 

К. Тодеши

Love&Shakti Център предлага:
Emotional healing sesion – 
индивидуални емоционални сесии за опознаване  на собственото ни същество и преживяване на най-дълбоката ни същност…нашата енергия, която е заключена в психо-емоционални модели на поведение!! Те ни предпазват…но и ни убиват, защото пречат да живеем  пълния си потенциал!!!

За повече информация и записване:
Любов 
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76

Следвайте ни и тук:  Facebook Google+

Facebook Twitter Email