fbpx

Детското непослушание – липса на любов

Забелязали ли сте онази единствена измамна черта у малко дете, което е възпитавано главно чрез наказание (не само телесно)? ДА, ТО СЕ КОНТРОЛИРА ЛЕСНО. Това е другата причина, поради която толкова много родители попадат в капана. КОГАТО ДЕТЕТО Е МАЛКО, обикновено поведението му може да се контролира добре само с телесно наказание. ТОВА Е ТАКА, АКО ПОД ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ РАЗБИРАТЕ… БЕЗМЪЛВНО ПОДЧИНЕНИЕ,  ЛИПСА НА НЕПРИНУДЕНОСТ,  ЛИПСА НА САМОУВЕРЕНОСТ… И СТРАХЛИВО ПОСЛУШАНИЕ.

Може би ще се изненадате, но съм ВИЖДАЛ МНОГО МАЛКИ ДЕЦА, КОИТО ВЪПРЕКИ, ЧЕ СА БИЛИ ВЪЗПИТАВАНИ ПРЕДИМНО С НАКАЗАНИЯ особено телесни, СА БИЛИ НЕПОКОРНИ, даже и в ранната си възраст. ТЕЗИ нещастни деца са били наказвани строго, но без резултат и даже често без да плачат. Раз­бира се, преди да дойдат при мен, повечето родители бяха опитвали всеки съвет, дори бяха увеличавали наказанията, бяха награждавали с бонбони, или настаняваха децата в специални училища. ВЪВ ВСЕКИ ОТ СЛУЧАИТЕ ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ БЕШЕ… ЛИПСАТА НА ЛЮБЯЩА ВРЪЗКА МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА. ТЕЗИ ДЕЦА… ПРОСТО НЕ СЕ ЧУВСТВАТ ИСТИНСКИ ОБИЧАНИ И ПРИЕТИ!!! В тази ранна възраст ядът и възмущението могат да се развият до такава степен, че и телесното наказание да не успее да сломи тези реакции.

АКО ДЕТЕТО НЕ СЕ ЧУВСТВА ИСТИНСКИ ОБИЧАНО, то среща истински трудности в идентифицирането си с ро­дителите и техните ценности. БЕЗ СИЛНАТА , ЗДРАВА, ЛЮБЯЩА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ СИ…. ДЕТЕТО РЕАГИРА НА НАПЪТСТВИЯТА ИМ … С ГНЯВ…, ВРАЖДЕБНОСТ, … И НЕПРИМИРИМОСТ! ТО РАЗГЛЕЖДА ВСЯКА ВСЯКА ТЯХНА МОЛБА… (ИЛИ ЗАПОВЕД) КАТО БРЕМЕ И СЕ НАУЧАВА ДА Я ОТХВЪРЛЯ!!! ПРИ ПО-СТРОГИТЕ СЛУЧАИ ДЕТЕТО СЕ НАУЧАВА… ДА ВЪЗПРИЕМА ВСЯКА РОДИТЕЛСКА МОЛБА СЪС СЪЩАТА НЕПОНОСИМОСТ , КАКВАТО Е И ЦЯЛОСТНАТА МУ РЕАКЦИЯ КЪМ РОДИТЕЛСКИЯ (и в крайна сметка към всеки) АВТОРИТЕТ – ДА ВЪРШИ ТОЧНО ОБРАТНОТО НА ТОВА, КОЕТО СЕ ОЧАКВА ОТ НЕГО.

ЗА ДА РАЗБЕРЕМ КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ДЕТСКОТО НЕПОСЛУШАНИЕ, ПЪРВО ТРЯБВА ДА ВНИКНЕМ В ИРАЦИОНАЛНИЯ НАЧИН НА ДЕТСКОТО МИСЛЕНЕ. Тази съществена област трябва да бъде обмислена внимателно. ВСИЧКИ ДЕЦА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЛЮБОВ И ИСКАТ ЛЮБОВ!!! ТЕ ЗНАЯТ, ЧЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЕЯ И ЧЕ Я ИСКАТ, НО….. НАЧИНЪТ ПО КОЙТО Я ТЪРСЯТ Е ИРАЦИОНАЛЕН…. И ДЕТСКИ.

Първо, нека се спрем на рационалния начин за спечелване на любов. Да речем, че мъж на име Джим обича жена на име Карла. Как би постъпил Джим, за да спечели любовта на Карла? Като действа незряло, демонстрира най-лошите си черти, хленчи, цупи се, спори и изисква? Разбира се, че не. Ако Джим е зрял, той би се показал в най-добра светлина. Той би се държал възможно най-добре, би бил спокоен, приятен, услужлив, любезен и сговорчив. Докато не е сигурен в любовта на Карла, той не ще си позволи незряло поведение: по-скоро би се опитал да спечели любовта й. Би се старал да я заслужи в нейните очи. Това е рационалният начин за постигане на любовта.

НО ТОЙ НЕ Е НАЧИНЪТ,  ПО КОЙТО ПОСТЪПВА ДЕТЕТО!!! Колкото по-малко е, толкова по-незряло е то. Това има значение, нали? А колкото по-незряло е, толкова по-ирационално пос­тъпва. ДЕТЕТО ПО ПРИРОДА ЗНАЕ КОЛКО ОТЧАЯНО СЕ НУЖДАЕ ОТ ЛЮБОВ. НО… ПО ПРИРОДА… НЕ СЕ ОПИТВА ДА Я СПЕЧЕЛИ ИЛИ ЗАСЛУЖИ!!!  ТАЗИ ЛОГИКА НАДХВЪРЛЯ ВРОДЕНОТО МУ РАЗБИРАНЕ. Впоследствие то може (или няма) да го научи, но не се ражда с тази способност.

КАК ТОГАВА ПОСТЪПВА ДЕТЕТО, и особено по-малкото? ОБИКНОВЕНО ТО ОБЩУВА ЧРЕЗ ПОВЕДЕНИЕТО СИ! То постоянно задава въпроса: „Обичаш ли ме?” Начинът, по който отговаряме на този въпрос, определя много неща. Определя самочувствието на детето, манталитета, чувства­та му, отношенията с връстниците му и т.н. АКО ЕМОЦИОНАЛНИЯ МУ РЕЗЕРВОАР Е ПЪЛЕН, ЩЕ ГО ВИДИТЕ В ПОВЕДЕНИЕТО МУ. Ако е празен, отново се демонстрира чрез поведението му. Приемете го така. ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО В ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ТОВА, ДАЛИ СЕ ЧУВСТВА ОБИЧАНО.

ТОВА Е ДЕТСКАТА ИРАЦИОНАЛНОСТ! ВМЕСТО ДА ПЕЧЕЛИ НАШАТА ЛЮБОВ И ВНИМАНИЕ…. ЧРЕЗ ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ, … ТО НЕПРЕКЪСНАТО НИ ИЗПИТВА ЧРЕЗ ПОВЕДЕНИЕТО СИ „Обичаш ли ме?” Ако на този важен въпрос отговорим с „да”, чудесно! Тогава детският натиск да търси любов изчезва и детето може да бъде лесно напътствано. АКО ТО НЕ СЕ ЧУВСТВА ОБИЧАНО,… ОЩЕ ПО-НАСТОЯТЕЛНО ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАДАВА ТОЗИ ВЪПРОС ЧРЕЗ ПОВЕДЕНИЕТО СИ!!! НИЕ МОЖЕМ ДА НЕ ХАРЕСВАМЕ ТОВА ПОВЕДЕНИЕ, защото начините, по които детето може да пос­тъпва, са ограничен брой и много от тях могат да бъдат неподходящи за случая. ТАКА стигаме до извода, че когато някой е достатъчно отчаян, поведението му може да стане неуместно. НИЩО НЕ ПРАВИ ДЕТЕТО ПО-ОТЧАЯНО ОТ ЛИПСАТА ОТ ЛЮБОВ.

ТОВА Е И ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ДЕТСКОТО НЕПОСЛУШАНИЕ!!! Когато емоционалният му резервоар е празен, то вика с поведението си: „Обичаш ли ме?”

Справедливо и мъдро ли е тогава да изискваме добро поведение от детето си преди да сме се уверили, че се чувства обичано? Преди да сме напълнили емоционалния му резервоар? ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕ ТОВА ДЕТЕ?!!

ТЕНДЕНЦИЯТА Е, РОДИТЕЛЯТ ДА СЕ ЗАПИТА:  „КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА КОРИГИРАМ ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО СИ?!? За съжаление, този въпрос обикновено подсказва наказание. ТОГАВА Е ТРУДНО ДА ОТСЪДИМ, КОЯ Е ИСТИНСКАТА НУЖДА НА ДЕТЕТО… и случаят обикновено приключва като го напляскваме и го изпратим в стаята му. Ако постъпим така, дете­то не ще се почувства обичано.

ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВАМЕ С ВЪПРОСА: „ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕ ТОВА ДЕТЕ?” Тогава можем логично да продължим нататък. САМО ТОГАВА ЩЕ БЪДЕМ ИСТИНСКИ ЗАГРИЖЕНИ ЗА НЕПОСЛУШАНИЕТО МУ.  КАТО МУ ДАДЕМ ОНОВА, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕ И ГО НАКАРАМЕ ДА СЕ ЧУВСТВА ИСТИНСКИ ОБИЧАНО! Следващата стъпка е да се запитаме: „Детето нуждае ли се от зрителен контакт? Нуждае ли се от физически контакт? Нуждае ли се от съсредоточено внимание?” Накратко, пълен ли е емоционалният му резервоар? НИЕ РОДИТЕЛИТЕ,… ТРЯБВА ДА СМЕ НАЯСНО, …ЧЕ АКО НЕПОСЛУШАНИЕТО Е ПОРОДЕНО ОТ НЯКОЯ ОТ ТЕЗИ НУЖДИ, ПЪРВО ТРЯБВА ДА ЗАДОВОЛИМ НЕЯ!!!
КАТО РОДИТЕЛИ НЕ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА КОРИГИРАМЕ ДЕТСКОТО ПОВЕДЕНИЕ… ПРЕДИ ДА СМЕ ПОСРЕЩНАЛИ ЕМОЦИОНАЛНИТЕ МУ НУЖДИ!!

 

“Детето – как да го обичаме истински”
Д-Р РОС КЕМБЪЛ

 

Love&Shakti център предлага Emotional Healing Sessions – индивидуална терапия, която е ориентирана към работа с психиката и емоциите. Работи се с моделите на поведение, които сме възприели още като деца… и които продължават да определят настоящите ни отношения. Този вид поведение, продължава да се повтаря докато е несъзнателно и ни “донася” едни и същи ситуации, защото под поведението ни на възрастни хора…. продължава да стои поведението на “нараненото дете” .

За повече информация и записване:
Любов 
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76