fbpx

Emotional Healing Sessions

Емоционална мъдрост

 Разкриване на дълбоко вкоренени психо-емоционални модели на поведение от детството, които управляват енергията ни в настоящият момент.

 Любов Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76

 

Разбери какво представляват твоите природни сили. Приеми ги!… Разбери ги! Умът ти не трябва да управлява; той не съществува, за да ги контролира и да се бори с тях. Той е тук, за да ги разбира.

Фактически, ако ги разбереш, тогава използваш ума си правилно. Разбери секса, разбери гнева, разбери алчността. Бъди нащрек! ОПИТАЙ СЕ ДА РАЗБЕРЕШ пътищата им – как работят, каква роля изпълняват. И бъди постоянно наясно с всяко движение на инстинктите вътре в теб. Ако можеш да осъзнаваш тези животински инстинкти, няма да има разделяне. Няма да имаш подсъзнателен ум. Ако можеш да живееш с тези инстинкти дълбоко в теб, ще притежаваш единствено съзнателен ум; няма да съществува подсъзнание.

ПОДСЪЗНАНИЕТО СЪЩЕСТВУВА ПОРАДИ ПОТИСКАНЕТО! Затворил си голяма част от себе си за съзнанието, защото се страхуваш. Не можеш да погледнеш към собствената си реалност. Толкова много се страхуваш, че винаги излизаш навън от къщата. Живееш на терасата; никога не влизаш вътре, защото страхът присъства. Ако застанеш лице срещу лице със себе си всички представи, всички твои илюзии относно себе си, ще се разпаднат.

Човекът е животно, но не е само животно: той е и нещо повече. Но това “повече” не може да отрицае животното. Човекът Е повече от животното, но животното не може да бъде пренебрегнато. То трябва да бъде абсорбирано творчески. Не можеш да го поставиш настрана: то е в самите ти основи. Животното не може да се „постави“ настрани: трябва да го използваш творчески. Ако започнеш да мислиш за него в отрицателен план, ще станеш деструктивен спрямо себе си, защото ти си 99% животно. Ако създадеш разграничение, започваш една изгубена битка; не можеш да победиш. Резултатът от битката ти ще бъде точно противоположния, защото в 99% си животно. Само 1% от ума е съзнателен. Този 1% не може да победи останалите 99% Той ще бъде победен. Затова съществува толкова много фрустрация – защото всеки е побеждаван от своето собствено животно. Не можеш никога да успееш. По принуда ще се проваляш.

Това наподобява на някой цвят: той не може да се изправи срещу корените си; не може да се изправи срещу цялото дърво. И докато се изправяш против своето животинско наследство, ти си поддържан от него. Ти си жив благодарение на него. Ако твоето животно умре точно сега, ще умреш незабавно и ти. Умът ти съществува като един цвят; животинското ти наследство е цялото дърво. Не бъди отрицателно настроен. Това е самоубийство и ако ти се разделиш и застанеш срещу себе си, никога не можеш да постигнеш нещо, което е хубаво.

СЪЗДАВАШ ЕДИН АД и този ад не е никъде другаде, освен в разделената личност: АДЪТ Е В РАЗДВОЕНАТА ЛИЧНОСТ! И адът не е географско понятие: адът е психическо понятие и небето също. Личността, която е едно цяло, едно единство без вътрешно деление и конфликти, е небето. Не бъди настроен отрицателно. Не разделяй себе си, не тръгвай срещу себе си, не се разделяй на две. Животното, което е тук не е нещо лошо. Животното в теб е с много големи възможности. То е твоето минало и е също така и твоето бъдеще, защото в него е скрито много. Разкрий го, развий го, позволи му да расте и го надмини, но не се бори с него!

Човекът, който се бори против своя секс, гняв, алчност, против животното, какво ще направи? Ще потиска. Борбата е потискане. Ще смачка гнева, секса, алчността, омразата, ревността. Ще набута някъде всичко – под земята, а над земята ще издигне една лъжлива конструкция. Конструкцията ще бъде фалшива, защото не са трансформирани енергиите, които могат да я направят истинска. Конструкцията е фалшива. Под земята истинските енергии са били потиснати. Тези истински енергии винаги ще съществуват там работейки: всеки момент те могат да експлодират. Ти си седнал върху вулкан и всеки миг този вулкан се опитва да изригне. Ако той го направи, твоята конструкция ще се разклати.

Всичко, което си построил в името на религията, морала, културата, е една фалшива конструкция, която е отгоре – една лъжлива фасада. Истинският човек е скрит под земята. Затова твоето животно не е много далече; фасадата ти е твърде плитка; вулканът е съвсем близо. Всеки миг може да се надигне и когато изригне твоят интелект, твоят морал, твоята религия, твоето така наречено същество, което е над животното, просто изчезва. Когато се появи истинското, фалшивото изчезва. Само, когато истинското отново се върне под земята, тогава се появява фалшивото.

КОГАТО СИ ЯДОСАН, къде е твоят ум, къде е твоето съзнание, къде е твоят морал, къде са твоите заричания, които толкова пъти си правил: “Повече няма да се ядосвам”? Когато се появи гневът всички те изчезват. Когато гневът се върне отново в своята пещера, в своята подземна пещера, започваш да се разкайваш. Тези фалшиви приятели отново се събират. Започват да говорят, да осъждат и да правят планове за бъдещето, а в бъдещето отново ще се случат същите неща: когато гневът се появи, сенките ще изчезнат.

Твоето съзнание точно сега е една сянка. То не е нещо истинско; то не притежава субстанция!

Това са двете отношения: можеш да потиснеш секса. В такъв случай никога няма да се издигнеш над него. Или, можеш да използваш своята сексуална енергия по един съзидателен начин – не да кажеш “не” спрямо нея, а да й дадеш едно дълбоко “да”; не да я принуждаваш да бъде под земята, а да създадеш конструкция над земята с нейна помощ. Тогава ще бъдеш истински човек. Очевидно ще бъде трудно. Затова ние избираме по-лесния път. По-лесно е да имаш фалшиви конструкции, защото нищо не се иска. Само едно единствено нещо: да заблудиш себе си; това е всичко. Ако можеш да заблудиш себе си, можеш лесно да построиш фалшива конструкция. Нищо в действителност няма да се промени, но ще си въобразяваш, че всичко се е променило. Това е лесно – да създадеш илюзията.

Да създадеш действителността е трудна задача. Трудно е. Но си струва труда, защото щом веднъж си създал нещо с истински енергии, конструкцията ти не може да бъде разбита.

Истинския проблем е страхът – страхът от инстинктите, които си потиснал. И ще бъдеш пълен с омраза, защото всяка енергия, която е потисната, сама са обръща и се връща в своята първична природа.

 

Love&Shakti център – Emotional Healing Sessions е индивидуална терапия, която е ориентирана към работа с психиката и емоциите. Работи се с психологическите образи на родителите, които имаме вътре в себе си и които влияят върху всичките ни настоящи отношения. Представите ни за нашите родители са субективно емоционално преживяване. Има двойнствено отношение към родителите ни – част от нас ги мрази и друга част ги обича т.е. това, което си мислим за тях и това, което усещаме за тях е в противоречие в нас! Когато сме били наранени от нещо в детството си, неприятните и болезнени спомени са изтласкани в подсъзнанието и ние реално не си спомняме някои неща и имаме представата за “щастливо” детство. Или поне ни се иска да е било такова. Да, имало е хубави моменти , но в болезнените ни спомени е блокирана голяма част от нас самите. Там сме обусловени да действаме по определен начин – умствена нагласа или модел на поведение, който ни защитава като прикрива емоцията от нараняването. Това е толкова “естествено” поведение за нас, че обикновено не го регистрираме. НАРАНЯВАНЕТО е начина по който нашите родители са спряли или ограничили естествената ни спонтанна изява като деца. Техните страхове и ограничения блокират жизнената енергия на детето и спонтанното изразяване на емоциите му. Желанията на детето стават индиректни или прикрити… за да може то да получи това, което иска трябва да заобиколи Не-то на родителите си. Така се изкривява директната изява и невинност на детето, създава се мислене – Може-Не може…Трябва-Не трябва …Правилно-Неправилно…И Детето вече не е себе си, а се опитва да остане такова, каквото родителя го харесва и обича. Това поведение продължава да ни управлява като възрастни и да създава повтарящи се ситуации и проблеми в живота ни….психологически и физически болести.

ЗА да разберем себе си, да живеем по начин който ни прави щастливи и удовлетворени, да ИМАМЕ нещата, които желаем и Живота, който желаем трябва да излезем от рамките на собственото си ограничение, и да преживяваме емоциите и енергията си. Да живеем през тях, а не без тях!

За повече информация :
Любов 
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76