Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

За интелигентността


Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 0 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 177

Warning: Undefined array key 1 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

Warning: Undefined array key 2 in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/trackable-social-share-icons/index.php on line 203

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ЧОВЕК ИМА ДОВЕРИЕ В СЕБЕ СИ, доверието му в самия него е абсолютно. КАК БИ МОГЪЛ да се довериш на някой друг, след като нямаш доверие в самия себе си?

При мен идват хора и казват:  ”Искаме да ти се доверим!”  Питам ги:  ”Доверявате ли се на самите себе си? Ако имате доверие в себе си, има възможност да се доверите и на мен, в противен случай не се надявайте!”  Нима можеш да се довериш на мен, ако нямаш доверие в себе си? Ти си си най-близък. Можеш да се довериш на мен само ако си вярваш сам на себе си. Ако се доверяваш на себе си, ще се довериш и на мен. Ако имаш доверие в себе си, то ще се довериш на доверието си към мен. Иначе не е възможно.

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА е ДОВЕРИЕ в твоето СОБСТВЕНО СЪЩЕСТВО!!!

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА е ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ТРЪПКА, РАДОСТ!!!

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА означава ДА ЖИВЕЕШ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, без да се тормозиш за бъдещето!!!

Интелигентността не означава да мислиш за миналото или бъдещето. Миналото вече го няма, бъдещето не е дошло. Интелигентността предполага да използваш по максимален начин настоящия момент, който е напълно на твое разположение. От него ще се роди бъдещето. Ако настоящият момент е преживян възторжено и с радост, следващият ще се роди именно от такъв материал. Естествено е и следващият миг да донесе радостни преживявания, но затова няма нужда да се замисляш предварително. Ако днешният ми ден е златен, утрешният непременно ще бъде още по-златен. Откъде ще дойде той? Разбира се, от днешния ден, от днес.

ОТКЪДЕ ЩЕ СЕ ВЗЕМЕ ТОВА ИЗРАСТВАНЕ?!…. ОТ САМИЯ МЕН, ОТ ПРЕЖИВЯНАТА ОТ МЕН ОПИТНОСТ!!
Интелигентният човек не се занимава с Рая и Ада, с живота след смъртта – чужда му е грижата дори за Бога, за душата. Интелигентният се задоволява да живее интелигентно – Бог, душата и нирваната ще последват естествено и без усилия.
ТИ живееш във Вяра – вярата е неинтелигентна.
ЖИВЕЙ ВЪВ ЗНАЕНЕ – знаенето е интелигентност.

ТРЯБВА ДА ВНЕСЕШ ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИШ! Когато се разхождаш, разхождай се интелигентно, с ОСЪЗНАТОСТ. Когато се храниш, прави го интелигентно, с внимание. Спомняш ли си някога да си ял интелигентно, да си се замислял върху поетата храна? Дали е хранителна, дали е полезна? Или се тъпчеш, без да мислиш?

НАБЛЮДАВАЛ ЛИ СИ НЯКОГА…КАКВО ПРАВИШ?!
Продължаваш да пушиш… Нужна е интелигентност: КАКВО ТОЧНО ПРАВИШ?!… Поемаш пушек, после го изхвърляш навън, като междувременно разрушаваш дробовете си. Какво точно правиш? Хвърляш грешни пари, пилееш здравето си. Когато пушиш, изведи на сцената интелигентността си, замисли се също кога и какво ядеш. Подходи с интелигентност и когато правиш любов с жена си или мъжа си. Какво точно правиш, влагаш ли изобщо някаква любов? Понякога се любиш просто по навик – тогава е грозно, неморално.

ЛЮБОВТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИСОКО СЪЗНАТЕЛНА, само тогава се превръща в молитва. Когато правиш любов с жена си, какво точно правиш? Използваш женското тяло, за да изхвърлиш енергията, която иначе би те тормозила. Или пък изразяваш уважението си… изпълнен ли си с любов към жената, прекланяш ли се пред нея? Не виждам такова нещо. Съпрузите не уважават жените си, а ги използват. Жените пък на своя ред използват мъжете си, без да ги уважават. Ако от любовта не израсне известно преклонение, значи липсва интелигентност. В противен случай би бил невъобразимо благодарен на другия, а любовният ти акт ще се превърне в медитация.

КАКВОТО И ДА ПРАВИШ, ПРАВИ ГО ….С ОГРОМНА ДОЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ!!!.. Прави го интелигентно – това е медитацията.

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПРОСТРЕ ВЪРХУ ЦЕЛИЯ ТИ ЖИВОТ, тя не е само за неделно ползване като църквата. Не можеш да я употребиш само в продължение на 20 минути, а после да я захвърлиш в килера – ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА трябва да бъде като дишането. КАКВОТО И ДА ПРАВИШ – МАЛКО…ГОЛЯМО…НЯМА ЗНАЧЕНИЕ – … дори когато чистиш пода, можеш да подходиш интелигентно или неинтелигентно. ЗНАЕШ – НАПРАВИШ ЛИ ГО….НЕИНТЕЛИГЕНТНО, НЯМА РАДОСТ! Изпълняваш дълг, правиш го как да е, мислиш кога ще свърши. Когато правиш нещо само от чувство за дълг – не го обичаш, а го правиш по задължение – рано или късно ще се оплетеш в него и ще се чудиш как да се отървеш.

ВГЛЕДАЙ СЕ В СОБСТВЕНИЯ СИ ДЕН!!!… ОТ КОЛКО МНОГО НЕЩА НЕ ИЗВЛИЧАШ НИКАКВО УДОВОЛСТВИЕ,…ОТ КОЛКО МНОГО НЕЩА …ИЗОБЩО НЕ ИЗРАСТВАШ!!!  Всъщност би дал мило и драго да се отървеш от тях. Ако в живота си правиш прекалено много неща, от които всъщност искаш да се отървеш, то ти живееш неинтелигентно.

Интелигентният човек ще построи живота си по такъв начин, че той да се превърне в извор на поезия и спонтанност, на любов и радост. ТОВА Е ТВОЯ ЖИВОТ  и ако не си достатъчно мил със самия себе си, то кой друг? АКО ПРОПИЛЯВАШ ЖИВОТА СИ, САМО ТИ СИ ОТГОВОРЕН!!!… Аз те уча ДА БЪДЕШ ОТГОВОРЕН СПРЯМО СЕБЕ СИ!!!..ВСИЧКО ДРУГО ИДВА СЛЕД ТОВА!!!  Дори Господ се нарежда на опашката и чака, понеже той може да те навести само когато самият ти си. Ти си в самия център на твоя собствен свят, на своето съществуване.

БЪДИ ИНТЕЛИГЕНТЕН…ВНЕСИ ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ВЪВ ВСИЧКО!!! Колкото по-интелигентен ставаш, толкова по-интелигентно ще вършиш нещата. Всеки един момент може да блесне с вложената в неговото преживяване интелигентност… Тогава не ще има нужда от никаква религия, няма защо да медитираш, да ходиш по църкви и храмове. В СВОЯТА ДЪЛБОКА СЪЩНОСТ…ЖИВОТЪТ Е ИНТЕЛИГЕНТНОСТ!!!

ПРОСТО….ЖИВЕЙ ТОТАЛНО…ХАРМОНИЧНО…С ОСЪЗНАТОСТ…ВСИЧКО ОСТАНАЛО ЩЕ ПОСЛЕДВА като на красив парад. Следвайки светлата нишка на интелигентността, животът идва като безкраен празник!!!

Тантристкото преобразяване – ОШО

 

Love&Shakti център предлага Emotional healing sesion – индивидуални емоционални сесии за опознаване на собственото ни същество и преживяване на най-дълбоката ни същност…нашата енергия, която е заключена в психо-емоционални модели на поведение!! Те ни предпазват…но и ни убиват, защото пречат да живеем  пълния си потенциал!!!

За повече информация и записване:
Любов 
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76

 

Facebook Twitter Email