fbpx

Енергийното ни поле – индикатор на нашето здраве

Проф. Константин Коротков  е един от най-авторитетните учени на Русия – доктор на техническите науки, професор в катедрата по проектиране на компютърни системи в Санкт-Петербургския държавен институт по точна механика и оптика (Техническия университет), професор в университета “Холос” (САЩ) и “Гринуич колидж” (Австралия). Президент е на Международния съюз по медицинска и приложна биоелектрография. Директор е на Международния институт по биологични системи. Автор е на 70 научни публикации, в това число 12 патента и 4 книги, преведени на различни езици.

 Проф. Коротков е световноизвестен със своите изследвания на енерго-информационното състояние на човека. Разработеният от него метод – ГИВ (газоизпразваща визуализация или газоразрядна визуализация – ГРВ), позволява в реално време да се наблюдава енергийното поле на човека – аурата – и нейните реакции на разнообразни въздействия. Методът получава широко разпространение в Европа, САЩ, Индия, Австралия, Корея, Япония и намира приложение в медицината, психологията, биофизиката, екологията, криминалистиката и подготовката на спортисти. Той е един от водещите специиалисти по “ефекта на Кирлиан” (газоразрядно излъчване на тъканите на човешкото тяло), използващ най-новите постижения на физиката, психологията, психофизиката, биологията и други науки. Изследванията, провеждани от екипа му, са в предните редици на науката за съзнанието. 30-годишната научна дейност на проф. Коротков съчетава строгия научен подход на западния учен с дълбок интерес към методите на китайската и индийската медицина, обединяват материалистичния подход с уважение към проблемите на духа.

ЕНЕРГИЙНОТО НИ ПОЛЕ е индикатор на нашето здраве. Но и непрекъснато е под въздействието на стреса, лошата екология и отрицателните биополета на заобикалящите ни. Как да открием болестта, още преди да са се появили симптомите и?

ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ се появяват първоначално в картината на биополето. Като се опира на най-новите компютърни технологии, проф. Коротков изследва енергийното поле на човека и неговите реакции на различни въздействия (на лошата екология, неправилното хранене, стреса, чуждите отрицателни биополета). Енергийното поле се накъсва, по него се появяват дефекти и пролуки, през които е възможно да проникнат още вредни влияния. В определен момент функционално слабата или претоварена система не издържа и проблемът слиза на физическо ниво. Човек се разболява и симптомите се проявяват. Проф. Коротков успява да хване заболяването в най-ранен стадий, а съвременната медицина е доста по-ефективна, когато още няма клинични симптоми. Чрез този метод може да се предсказва възникването на заболявания, като се анализират местата с функционална липса на енергия, което в определен момент може да предизвика възникването на проблеми.

С помощта на качествено нов генератор за визуализация и компютърна регистрация на измененията в енерго-информационното състояние на организма изследванията на състоянието на човека достигат качествено ново ниво. Методът се състои в следното: в електромагнитното поле на високо напрежение около живия обект, независимо дали е лист от дърво или палец на човек, възниква лъчисто излъчване. Около палеца на здравия и жизнен човек излъчването е ярко и точно. Каквито и да било проблеми във функционирането на организма, не само известните, но и тези, за които човек дори и не подозира, предизвикват прекъсване на сияещия ореол, деформират го и го правят по-неясен. Уредът регистрира ГИВ-излъчванията от пръстите на ръцете, после извършва компютърна обработка и дава изображението на пространствената аура около човешкото тяло. Възможностите на уреда позволяват нагледно да се видят промените, които настъпват в аурата на човека. Методът на ГИВ-биоелектрографията позволява лесно и бързо да се установи, енергийното излъчване, а от там и здравословното състояние на човека. Нарушенията в човешката аура се виждат още преди да се е появило заболяването на физически ниво!

Превантивното “преглеждане” на здравето, с ГРВ – апарата е нов начин за контролиране на здравословното ни състояние. Той ще даде възможност да коригираме здравословното си състояние, без да стигаме до лекуване на заболявания. По-добре да не стигаме до тях, а да поддържаме тялото и духа си в активно, жизнено състояние и в удобно за нас време да разрешаваме възникващите проблеми.

Принципът на превантивната медицина е да открива потенциално опасните зони преди появата на физическите симптоми и да коригира отклоненията чрез най-естествени методи.

 

LOVE & SHAKTI – ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА СВОБОДА предлага :

Анализ на функционалното състояние на организма чрез използването на метода за Газоразрядна визуализация (ГРВ) на професор Коротков

  • Оценка на функционалното състояние на организма, органите и системите на основата на ГРВ;
  • Определяне на общото състояние на здравето на основата на разчета на ГРВ-индексите;
  • Определяне на функционалното състояние на основните жизнени системи на организма;
  • Откриване на дисфункции в системите и органите в стадиите предшестващи болестта  (до тяхното клинично проявление);
  • Определянето на нивото на стреса и неговото влияние на състоянието на здравето;
  • Установяване на степента на съгласуваност и съответствие на психо-емоционалното и физиологичното състояния.

За повече информация и записване:
Любов 
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76