fbpx

Трансформация на мъжките и женски енергии в чакрите

Аурата, която всяко човешко същество притежава, се състои от седем чакри или енергийни центрове.  Ще се спра накратко на всяка една от тях, за да ви демонстрирам, че всяка една от тях се характеризира от преобладаващо мъжки или женски тип енергия.  Искам да обърна внимание на по-ежедневното индивидуално ниво, на което работите с мъжките и женски енергии в самите себе си. Това се налага, тъй като на индивидуално ниво между тези енергии също се води борба. Всичко, което се случва на колективно ниво, е отражение на процесите протичащи на личностен план. Един от проблемите, с които се сблъсквате в настоящия момент, докато се стремите към по-балансирано съчетаване на мъжкото и женското, е как да работите с тази безмилостна енергия.

ПЪРВА ЧАКРА: Чакрата в основата на опашната кост или коренната чакра, е енергийният център, който ви заземява към планетата. Енергията в тази чакра достига до Земята и ви позволява да проявите духовната си енергия във физическа форма в плътния, материален план на реалността. Тъй като енергията в коренната чакра е насочена предимно навън към проявление, можем да я наречем преобладаващо мъжка чакра. Една чакра никога не е изцяло мъжка или женска, но би могло да се каже, че тук мъжката енергия е водеща.

ВТОРА ЧАКРА: се нарича чакра на пъпа и представлява център на емоциите. Този център ви позволява да изпитвате чувства, промени в настроението, накратко всички възходи и спадове на емоционалния живот. Тя е приемащ център. Затова я наричам женска чакра, в която преобладава потокът на женската енергия.

ТРЕТА ЧАКРА:  наречена още слънчев сплит, е център на действието и сътворяването. Той е насочен навън и позволява енергията да се прояви във физическата реалност. Можете да го сравните със слънцето, изливащ се навън поток от лъчи и силата на жълтата слънчева светлина /естественият цвят на трета чакра е жълт/. В слънчевия сплит вашите мисли, идеи и желания се трансформират към външно проявление. Това е чакрата на действието и външното изразяване. Тук се намира и седалището на егото, като имам предвид земната личност, без да влагам в това негативен смисъл. Преобладаващата енергия тук е мъжката.

ЧЕТВЪРТА ЧАКРА: Сърдечната чакра е приемащ център, подобно на чакрата при пъпа и има специфичната особеност да обединява различни потоци от енергия. В този център се срещат и сливат енергиите на трите по-нисши /земната реалност/  и трите по-висши /космическата реалност/ чакри. Сърцето представлява мост между ума /главата/ и чувствата /корема/. От сърцето можете да се свързвате с другите и да преминете отвъд себе си. Сърцето отива отвъд границите на егото и ви дава възможност да почувствате единството с всичко около вас, с Всичко Което Е.  Сърдечната чакра представлява портал към енергиите на Дома. Очевидно тя е център на свързването и следователно е предимно женска.

ПЕТА ЧАКРА: Гърлената чакра е мъжка. От този център се дава физическа форма на вътрешните подбуди, идеи и емоции посредством говор, смях, плач, песен, вик и т.н. Тук вътрешната реалност се изразява външно чрез гласова и езикова комуникация. Този център ви позволява да направите своя вътрешен свят познаваем и достъпен за другите посредством физически сигнали: думи, звуци и понятия. Той е център на проявлението и ви позволява да фокусирате енергията си навън във физическия план. В него е съсредоточено и творчеството.

ШЕСТА ЧАКРА:  наричана още „трето око” и която се намира в средата на главата, също е женска по природа. Тя приема екстрасензорни и интуитивни възприятия  и трансцедентира границите на физическия план /или петте физически сетива/. Тя представлява седалището или центъра на ясновидството, свръхестествената чувствителност и т.н. През този център  можете да усетите енергията на другите – емоции, болка, радост – като ваши собствени. Чрез тази способност за емпатия, вие отивате отвъд границите на егото и се свързвате с онова, „което-не-съм-Аз”.

СЕДМА ЧАКРА: или коронната чакра, намираща се на върха на главата ви. Тази чакра не е нито мъжка, нито женска. Бихте казали, че тя е и двете. В тази чакра се издигате отвъд дуалността на мъжкото и женското. Тази чакра е интересна комбинация от тези две енергии. Когато тя е балансирана, съзнанието в нея се намира в състояние едновременно на приемане и в същото време е насочено навън. То е насочено „нагоре” към другите измерения, в които търси духовен смисъл, подкрепа, или познание на по-дълбоките нива на Аза. И в същото време присъства едно тихо и спокойно приемане, знание, че отговорите ще дойдат в подходящия момент. Такова съзнание е едновременно силно фокусирано и силно приемащо. В подобно „състояние на ума” се приближавате много до Единството, което стои в основата на мъжките и женските енергии, енергията на Духа или Бог.

Мъжката енергия представлява насоченият навън аспект. Тя е онази част от Бога или Духа, която поражда външното проявление, която кара Духа да се материализира и да приема форма. Следователно, мъжкото начало притежава силна творческа енергия. Съвсем естествено е за мъжката енергия да бъде силно фокусирана и ориентирана към постигане на дадена цел. По този начин тя създава индивидуалността. Мъжката енергия ви позволява да отделите себе си от Единното, от Цялото и да се изправите сам, да изпъкнете като уникална индивидуалност. Женската енергия представлява енергията на Дома. Това е енергията на Първичния Източник, на леещата се Светлина и чистата Същност. Тя е все още непроявената енергия, вътрешният аспект на нещата. Женската енергия е всеобгръщаща и океанична, тя не диференцира и не индивидуализира.

Сега, представете си, че женската енергия осъзнава едно движение вътре в себе си, едно леко безпокойство и желание за излизане навън, отвъд собствените си граници, излизане извън себе си за придобиване на опитности. Тя копнее за нещо ново, за приключения. И ето, към нея се приближава енергия, която отговаря на този копнеж. Това е мъжкото начало, която се поставя в услуга и помага на женското да се прояви и да добие материална форма. Мъжката енергия определя и придава форма на женската и чрез това взаимодействие, крайният резултат от енергиите може да бъде нещо съвсем различно. Може да бъде създадена нова реалност, в която всичко да бъде опознато и изпитано посредством вечно променящите се форми на проявлението. Всичко се свежда до взаимодействието между енергиите. Мъжките и женските енергии са се изтощили взаимно в една дълга и болезнена борба. Но също така те ще се издигнат заедно, защото едната не може да се балансира без другата. Сега, когато женската енергия е готова  да възкръсне от пепелта на унижението и потисничеството, има остра нужда от прераждането на мъжката. Това прераждане в крайна сметка ще се прояви на колективно ниво, но първо ще се случи индивидуално във всеки един от вас – мъже и жени. Вие всички сте пазителите на тези древни енергии във вас и е ваше рождено право да ги приведете в едно хармонично и изпълнено с радост партньорство.

Памела Карибе

LOVE  & SHAKTI – ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА СВОБОДА

За повече информация и записване:
Любов 
Shakti – тел.  0897 40 16 20       тел.  0878 77 60 76