fbpx

Иницииране на чакри – първо ниво

Един вълнуващ тридневен семинар, в който ще се докоснем до нашата вътрешна енергия, до нашия вътрешен Аз. Ще се потопим и в психо-емоционалното и физическото измерение на чакрите. Ще работим по изчистването на травми от миналото и осъзнаване на проблемни теми на човека.

Чакрата е център на дейност, който приема, асимилира и изразява жизнената енергия. Седемте чакри са разположени от основата на гръбначния стълб до върха на главата, в една „колона” от енергия. ТЕ са въплащение на духовната енергия изразяваща се на физическо ниво.
Всяка чакра отразява едно основно, неотменно право. Загубата на тези права блокира чакрата. Ако правата ни останат ненакърнени или успеем да си ги възстановим, тогава навлизаме във седемте чакра-идентичности. Идентичността ни дава смисъл. Ние постоянно търсим смисъл, защото той ни казва как да действаме. Всяка чакра е свързана със специфична идентичност, която възниква в определен период от живота ни. Всяка идентичност съдържа в себе си идентичности от предишни етапи.

ПРАВА НА ЧАКРИТЕ, ПРОЯВЛЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА В ЖИВОТА НИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СЕДЕМТЕ ЧАКРА-ИДЕНТИЧНОСТИ

 

Първа чакра: ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ТУК. За да намерим стабилност в първата чакра, трябва да имаме едно инстинктивно право да бъдем тук. Имаме ли правото да заемем пространство? Имаме ли правото да утвърдим индивидуалността си? Имаме ли правото да се грижим за себе си? Правото да бъдем тук е основа на нашето оцеляване и сигурност. Следствие от него е ПРАВОТО ДА ИМАМЕ, онова, от което се нуждаем за да оцелеем. Може би ви е трудно да си позволите да имате такива неща като време за себе си, удоволствие, пари, притежания, любов или похвала?! Когато ни се отказват неща като храна, облекло, закрила, топлина, медицински грижи или здравословна околна среда…правото ни да бъдем тук се съкращава. В резултат от това много пъти в живота си се съмняваме в това право.
ПЪРВАТА ЧАКРА се развива от средния период на бремеността до 1г. и е свързана с формирането на физическото тяло. Съзнанието на този етап е фокусирано върху ОЦЕЛЯВАНЕТО И ФИЗИЧЕСКИЯ КОМФОРТ. Когато тези потребности се посрещат подобаващо, това закотвя духа във физическото тяло и детето се чувства „добре дошло”. Този етап на психосоциално развитие е борба на доверие или недоверие. Успешното развитие на този етап ни дава чувство на надежда и затвърждава правото ни да бъдем тук и правото ни да имаме. Тук се изгражда основата на сигурността и заземеноста, които правят възможно самосъхранението и формират физическата идентичност.

Втора чакра: ПРАВОТО ДА ЧУВСТВАШ. Една култура, която не одобрява проявите на емоция или смята чувствителността за слабост, нарушава основното ни право да чувстваме. „Нямаш право да се сърдиш!”, „Как може да даваш воля на такива емоции? Би трябвало да се срамуваш от себе си.” , „Момчетата не плачат.” – този вид предписания нарушават правото ни да чувстваме. Чувството е начинът, по който получаваме важна информация за своето благосъстояние. Следствие от него е ПРАВОТО ДА ИСКАМЕ, но ако не можем да чувстваме е много трудно да знаем какво искаме.
ВТОРАТА ЧАКРА се развива от 6-я месец до 2 г.възраст и се характеризира с двойнственост, усещане, чувство и подвижност. Емоцията възниква от физическата ни идентичност, като израз на чувствата ни. Ние трябва да чувстваме телата си, за да чувстваме своите емоции и да се научим да тълкуваме техните послания. Потребностите и желанията ни дават мотивация за придвижване, към обекта на желание. Втора чакра е нашата емоционална идентичност и нейната функция е себеудовлетворяването. Емоционалната идентичност разширява опита на тялото и му дава ново измерение, свързващо ни със света. Този етап на психосоциално развитие е конфликт между раздялата или привързаността.

Трета чакра: ПРАВОТО ДА ДЕЙСТВАШ. Култури с точно определени модели на поведение намаляват правото да се действа чрез страх от наказание и принудата на сляпото подчинение. Повечето хора следват стъпките на другите, страхуват се да правят нововъведения, страхуват се да бъдат свободни. Когато правото да действаш е ограничено, волята и спонтанността изчезват и жизнеността ни спада. Следствие от това право е ПРАВОТО ДА БЪДЕМ СВОБОДНИ.
ТРЕТАТА ЧАКРА се развива от 18-ия месец до около 4г. и е етап на самоопределяне и формиране на лична его-идентичност. Тук ние се идентифицираме със своята воля, поведение и действия. Онова, което е било безсилно искане във втора чакра, сега се превръща в акт на волята. Това е, когато осъзнаем, че ние сме отделна същност, притежаваща силата да избира своите действия и последствията от тях. Его – идентичността възниква от физическата и емоционална идентичност, и изгражда вътрешния ни авторитет, който носи отговорност за действията ни. Важно постижение тук е чувството за автономност и воля да е балансирано хармонично с чувството за другите. Психосоциалното развитие е свързано с автономността или срама и съмнението.

Четвърта чакра: ПРАВОТО ДА ОБИЧАШ И ДА БЪДЕШ ОБИЧАН. В семейството, то може да бъде увредено от всяка нарушена функция в способността на родителя да обича и да се грижи за детето си. Правото да обичаме се уврежда още от расова борба, културни предубеждения, война или нещо, което стимулира враждебността между групите, както и от ниска самооценка, пречупена воля и неспособност да чувстваме или да общуваме. Тъй като тази чакра е централна в системата на чакрите, правото да обичаме се уврежда, когато бъде загубено или нарушено кое да е от другите права.
ЧЕТВЪРТАТА ЧАКРА се развива от 4 до 7г., когато човек остави упоритата егоцентричност на трета чакра и започне да проявява интерес към отношенията с другите. Тук се създава социалната идентичност, известна също като персона. Това е личността, създадена за взаимодействие с другите. В началото нашата себеконцепция се базира на това как реагират спрямо нас другите – дали сме приети или критикувани, обичани или отхвърлени. Като по-късно включва и начина, по който сме се научили да даваме и да приемаме от другите. Това става наша база за себеприемане. Този етап на психосоциално развитие се нарича инициативен или виновен.

Пета чакра: ПРАВОТО ДА ГОВОРИШ И ДА СЛУШАШ ИСТИНАТА. Това наше право се уврежда, когато в семейството ни не се позволява да се говори истината : ”Не ми говори така, млади човече!” , „Този предмет не се обсъжда в нашето семейство!”. Това означава да не бъдем слушани, когато говорим; да пазим семейните тайни и да не говорим искрено. Когато нашите родители, култура или правителство ни лъжат, е налице малтретиране на това право. За възстановяването му е важно да се научим да общуваме чисто.
ПЕТА ЧАКРА се формира от 7 до 12 г. и е центърът на нашата творческа идентичност. Тук ние се идентифицираме със себеизразяването си – какво казваме и създаваме. В тази идентичност, поемаме отговорност за това, което казваме, като го въплащаваме в делата си. Психосоциалното развитие тук е в етап на изобретателност или малоценност.

Шеста чакра: ПРАВОТО ДА ВИЖДАШ. Това право се уврежда, когато ни казват, че ТОВА, което виждаме не е действително, когато по преценка се укриват или отричат неща (напр. пиене на родител) или когато се намалява широтата на нашето виждане. Когато децата виждат неща, които са отвъд обхвата на тяхното разбиране, или когато често възникват гневни или плашещи сцени, децата намаляват способността си да виждат. Това може да повлияе и на физическото зрение, и на по-фините психически възприятия.
ШЕСТА ЧАКРА – се формира през младостта. Събуждането й изисква способност за разпознаване на модели и тяхното прилагане към решения в живота. За младежите това бележи период на ново изследване на тяхната социална идентичност – като този път се прави по съзнателен избор. Нашата лична история се вижда като събитие в една по – голяма история. Ние увеличаваме своето разбиране за Аза, когато открием, че темите на нашия собствен живот се вписват в по-голямо разбиране за живота. Преживяваме себерефлексия, осъзнавайки се като „актьори” в една много по-голяма драма. Тук се разширяваме до архетиповата идентичност, трансформирайки идивидуалното Аз в нещо трансперсонално.

Седма чакра: ПРАВОТО ДА ЗНАЕШ. Това подразбира правото на вярна информация, правото на истина, правото на знание и правото просто да знаеш… какво става. Образованието е важна част от познанието, също така и духовните права на човека – правото на връзка с божественото по онзи начин, който ценим най-много. Налагането на дадена духовна догма намалява личните и духовните права на седмата ни чакра.
СЕДМАТА ЧАКРА – развива се през ранната зрелост и по – нататък . Колкото повече се разширява съзнанието ни, толкова по – голяма може да стане нашата идентичност. Когато осъзнаем величието на Космоса, ние имаме възможност да трансцедентираме нашия по – малък , по – ограничен свят и се идентифицираме с цялата Вселена. ТУК идентификацията със състоянията на егото отстъпва място на разпознаването на единна идентичност с всичко живо, с всяко творение и това е основата за истинското себепознание – познанието за Божествеността вътре в нас. Това води до формирането на Универсалната идентичност, която се намира в ядрото на пробуденото Аз чрез себепознание.

БОНУС: НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЧАКРИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ГРВ АПАРАТ / преди и след инициирането /

LOVE & SHAKTI – ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА СВОБОДА

* Заниманията се провеждат в малки групи.

НАЧАЛО:  28.09.2012 до 30.09.2012

ПЕТЪК  от 19.00ч.  до 22.30ч.
СЪБОТА от 14.00ч.  до 18.00 ч.
НЕДЕЛЯ от 14.00ч.  до 18.00 ч.

Място : залата на Love & Shakti Център

За информация и предварително записване:

Любов Shakti – 0878 77 60 76 , 0897 40 16 20

https://selftransformation-bg.com/
info@selftransformation-bg.com