Медитация и работа с чакрите

Медитация с чакрите
• Работа с фокус енергийните модели, които блокират чакрите. Разглеждане на проблемни теми от живота ни. Как травмиращи ситуации от миналото продължават да се повтарят и ни пречат в настоящето?

Чакрата е център на дейност, който приема, асимилира и изразява жизнената енергия. Чакрите са въплащение на духовната енергия, изразяваща се на физическо ниво. Имат местонахождение в нашите тела, макар че не съществуват във физическия смисъл. Седемте чакри са свързани с основни състояния на съзнанието, проявяват се в живота ни и начина по който мислим, чувстваме и се отнасяме към ситуациите, които животът ни предлага.
Когато една чакра е блокирана приемането и изразяването се изкривяват. КОЕ блокира чакрата? Травми в детството, културни обусловености, ограничени системи на вярване, ограничаващи или изчерпващи навици, физически или емоционални наранявания или дори просто…липса на внимание – те допринасят за блокажа на чакрите.
В живота има изобилие от трудности и за всяка една ние развиваме Стратегия за справяне. Когато трудностите продължат да съществуват, тези стратегии за справяне стават хронични модели, вкоренени в тялото и душата като защитни структури. ТЕ НЕ СА, онова, което ние РЕШАВАМЕ да направим, а по-скоро са като грешни програми, които действат автоматично. И действат отвъд съзнателната ни осъзнатост!

На уъркшопа:
- Ще разгледаме как се проявяват чакрите на физическо ниво!
- С какви емоционални реакции и вярвания са свързани!
- Завършване на процеси от миналото в емоционален план!

* Заниманията се провеждат в малки групи до 7 човека.

За информация и записване:

Любов Shakti – 0878 776 076; 0897 401620

Facebook Twitter Email