fbpx

Възникване и същност на ОШО-ребалансинга

В средата на 70-те едно общество от духовно търсещи от целия свят се обособи около ОШО, един просветлен индийски мистик. Много работещи с тялото и терапевти с различен опит и подготовка бяха вдъхновени от неговите уроци.
Визията на Ошо за “тоталния човек” създава едно отворено и експериментално пространство за хората да споделят един с друг и да имат смелостта да предизвикат ограниченията на тяхната работа в миналото.
Тази ситуация създава игривост и чувство за хумор, докато старите структури започнават да се разпадат. През 1980 г. Ошо нарича този вид работа с тялото “Ребалансинг”. От тогава, повече от 1200 човека са обучени като Ошо Ребалансьори.
За първи път през 1991 г. Ошо – ребалансьорите решават да се съберат и да дадат на своята работа професионална основа.  По същото време те създават Международна Мрежа на ОШО Работещите с тяло, която е професионална, енергетична и духовно подкрепяща система за всички свързани с ОШО работещите с тяло.

Какво е Ошо – ребалансинг? или “От хармонизиране на тяло-ум-сърце към медитация”

“Основната работа е работата с тялото, това трябва да се запомни. Хората трябва да се обърнат към своите тела, те са се придвижили  твърде далеч, в своите глави, те са загубили цялото заземяване в своите тела.”
ОШО  “Заратустра – богът, който може да танцува”

ОШО Ребалансинга е едно динамично приближаване с ръце към интегрирането и енергизирането на цялата личност. С нашето разбиране за тялото едновременно като създание от мисловни вярвания и от това, което сърцето чувства, Ошо-ребалансинга освобождава мускулните и психологически задържани модели и донася повече координирана хармония между тялото, ума и сърцето.

Релаксацията на тялото, ума и сърцето води към най-вътрешната сърцевина на твоето същество, “истинския център на съществуването”. Това е много чувствително равновесие, което лесно може да бъде нарушено. Ако само един от тези три аспекта се разбалансира, другите два ще бъдат повлияни и така ще се развали хармонията.
И в действителност, вие рядко ще срещнете човек у когото тази присъща хармония между трите прояви на нашето съществуване да не е изопачена или наранена  в някаква степен.

Същината на  ОШО Ребалансирането (ре-балансиране = връщане обратно на баланса) е наблягане върху съзнателността на тялото като първа стъпка към “обръщането навътре”, ориентиране отново към нашата осъзнатост към  едно вътрешно пространство на празнота и тишина, в най-вътрешния център на нашето същество.
Видяно от тази гледна точка, тази форма на работа с тялото е подготовка за един задълбочаващ трансформиращ процес – към едно състояние на медитация – една вътрешна будност, един процес на превръщането ни в неидентифицирани от всичките три периферни аспекта на нашата реалност.
Ние се учим да насочваме нашата тотална будност, нашата естествена способност да “наблюдаваме” без да съдим това, което виждаме, насочени към узнаване на мистерията на нашето същество.

С помощта на думите на Ошо започваме да разбираме функцията на Ошо-ребалансинга като инструмент за приближаване към тази мистерия на медитацията:
“Вие трябва да стартирате от началото. Ако вие станете способни доброволно да релаксирате тялото, тогава ще бъдете в състояние да помогнете на вашия ум да релаксира доброволно. Умът е по-комплексен феномен. Веднъж щом се уверите че тялото ви слуша, вие ще придобиете ново доверие в себе си: сега дори умът може да ви слуша. Ще ви отнеме малко повече време за ума, но ще се случи. Когато умът е релаксиран тогава започнете да релаксирате вашето сърце, светът на вашите чувства, емоции, което е даже още по-сложно и деликатно. Но сега вие ще се движите с доверие, с голямо доверие в себе си – сега вие знаете, че това е възможно. Ако това е възможно с тялото и е възможно с ума, то ще бъде възможно също и със сърцето. И само тогава, когато сте преминали през тези три стъпки вие можете да направите четвъртата: сега вие можете да отидете към най-вътрешната сърцевина на вашето същество, която е отвъд тялото, ума, сърцето, истинският център на  вашето съществуване. И тогава релаксацията ще ви донесе най-голямата възможна радост, най-последния екстази приемане. Вие ще бъдете пълни с блаженство и нова радост – вашият живот ще придобие качеството на танца.
Цялото съществуване е танцуващо – освен човекът. Цялото съществуване представлява едно наистина релаксирано движение, наистина има движение, но то е вътрешно релаксирано: дърветата растат, птиците чуруликат, реките текат, звездите се движат. Всичко върви по един релаксиран начин: няма бързане, няма припряност, няма тревоги и притеснения, освен при човека. Човекът е паднал, жертва на своя ум. Човекът може да израсне до боговете и да падне до животните. Човекът притежава голям спектър: от най-ниското, до най-високото, човекът е стълба.”
ОШО “Възгледът на тантра”

 Любов Shakti – 0878 77 60 76 , 0897 40 16 20

Следвайте ни и тук:  Facebook Google+