fbpx

Tag Archives — трансформация

Медитацията е нещо, което продължавате да изживявате всеки миг от живота

МЕДИТАЦИЯТА НЕ Е НЕЩО, КОЕТО ПРАВИТЕ СУТРИН И ПРИКЛЮЧВАТЕ С НЕГО. МЕДИТАЦИЯТА Е НЕЩО, КОЕТО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ИЗЖИВЯВАТЕ ВСЕКИ МИГ ОТ ЖИВОТА…ХОДЕЙКИ.. СПЕЙКИ… СЕДЕЙКИ.. ГОВОРЕЙКИ… СЛУШАЙКИ … МЕДИТАЦИЯТА не е усилие, ТЯ НЕ Е ДЕЙНОСТ. ТЯ Е ПО-СКОРО ЕДНО ПЪЛНО СЕБЕОТДАВАНЕ. Тя трябва да се осъществи в неактивност. Всъщност просто да бъдеш е вече медитация …

Аура камера на проф. Коротков

Може ли за 15 минути да видим физиологическата и психическата дисфункция на човека, когато клиническите симптоми отсъстват?! Представяме ви методът на газоразрядната визуализация (ГРВ), с чиято помощ вие можете да оценявате енергетическото състояние на всякакви биологични обекти. Още през 19 век, с помощта на специални прибори, учените наблюдавали светенето на различни обекти: минерали, растения, монети и даже тялото на човека. Синкавата …


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94