fbpx

ЯГУАР

Съвременните автомобили имат много достойнства. Въпреки това всички те без изключение имат един принципно неотстраним и твърде неприятен за всички нас недостатък. Всеки, даже и „най-модерният” автомобил представлява, образно казано, подвижна патогенна зона, по-точно патогенна капсула.

Преценете сами. Човекът е в автомобила, изолиран от околния свят в метален екран. Следователно, нормалният енергоинформационен обмен на организма с външната среда просто е невъзможен!

Освен това, автомобилът просто е натъпкан с електрооборудване, което на свой ред, въобще не подобрява обстановката. Получава се, че биополето както на водача, така и на всички пасажери изпитва много високо и далеч не положително натоварване.

При това много автомобилисти знаят, че понякога машината, дори един път да е претърпяла ПТП, съхранява за него „неприятен спомен”. В последствие тази машина „дърпа отново да стане част” от нещо подобно.

И ето, че след като в Клуба КИТ поредният посетител се оплака от своята мизерна „каруца”, на бял свят се появи Ягуар-а.

Когато този не много голям, но много симпатичен хищник „се засели” във вашия автомобил, той ще бъде не само украшение на предното стъкло, а непрекъснато и прилежно ще се труди!

В резултат енергоинформационната обстановка в салона кардинално ще се подобри. Затова биополето няма да изпитва ненужни претоварвания, което води след себе си много приятни моменти: водача се уморява много по-малко и е способен по-дълго да съхранява ефективната си работоспособност. А постоянната и правилна оценка на пътната обстановка съществено повишава безопасността на пътя. Безусловно, списъкът с полезните ефекти далеч не е пълен.

Ние не без основание се надяваме, че споменатата по-горе памет на автомобила, претърпял ПТП, след не много дълго време ще се промени в положителна посока.

Към всичко това можем да добавим, че опитната експлоатация на Ягуар-а при продължителни преходи (повече от 2500км) доведе до снижаване на разхода на бензин по маршрута с 10-12%, въпреки че последното наблюдение изисква допълнителна проверка и уточнение. При това чисто субективните усещания от пътуването са изключително положителни!