fbpx

Святогор

Този модулатор може да се сравни с Бриз-3 в този смисъл, че при него, както и при Бриз-3, няма приоритет на проблемите, но Святогор работи с по-висока интензивност по всички направления. Затова резултатите от взаимодействието с това устройство могат да бъдат по-осезаеми (в сравнение с Бриз-3) във всички свои проявления. Ако човекът, взаимодействащ си със Святогор, изведнъж се почувства некомфортно, то е напълно вероятно, процесът на преустройство за него да е твърде активен. В този случай е необходимо да се въздейства на процеса или съзнателно, като се стараем да намалим неговата интензивност ( изказана на глас или на себе си молба – за по-подробна информация виж в материала „Секрети за работата с продуктите от серията Бриз” ), или да се работи с него дозироно, т.е. да не се носи постоянно, а през някакъв временен интервал.
При взаимодействието със Святогор човек получава прекрасна възможност да „намери самияо себе си” и „напълно да овладее своите способности”.

ПОПИТАЙ НИ

Parse error: syntax error, unexpected '?' in /home/selftran/public_html/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94