fbpx

ПЛАТНОХОД

ФОРМАТ А5

Е, какво да ви разкажа за Паруса (Платнохода)?
Ако бях поет, щях да съчиня за него голяма ода.
Но не за ениомодулатора (ЕМ) Парус, а за обикновения платноход, който от незапомнените времена на дълбоката древност е съпровождал човека в неговите търсения.
Трудно е да се каже, кога именно човечеството и платнохода са се обединили по пътя към географските открития и прогреса в мореплаването. Следователно, на пътя на развитието на цивилизацията и обединението на народите от всички страни и континенти, платноходът е бил, едва ли не, единствената движеща сила. По своя потенциал той е отстъпвал единствено на главния фактор – естествената любознателност на човека-творец!
Веднага след своето раждане, докато още е бил малък, платноходът е бил пряк (заради разположението на платното директно по посока на вятъра). Тогава той е позволявал на мореплавателите да извършват единствено крайбрежни, така наречените каботажни плавания. Това не е било много удобно. Ето един христоматиен пример.
Подобен случай е описан от Омир в “Илиада“. Гърците толкова дълго нямали попътен вятър, за да отплуват за Троя, че техния предводител Агамемнон се принудил да се реши да принесе в жертва своята дъщеря Ифигения, за да измоли боговете да сменят гнева си с милост и да пратят на ескадрата му попътен вятър. За щастие, благодарение на своевременната намеса на Артемида, историята приключила благополучно – на жертвеника младата девойка била заменена от кошута, а Ифигения станала жрица на богинята на лова.
Но по исторически мерки, от твърде скоро, преди някакви си 1500 години, нашият платноход “окосял“, по-точно, просто станал скосен (има се предвид вида на платното), както сега го наричат всички моряци. Косият платноход вече положил началото на пътя на човека в открито море и даже в открития океан. За него вече не били страшни месеците на духащите в една посока пасати и мусони – той вече се бил научил да пътува срещу вятъра! За мореплавателите това било, образно казано, като развързване на ръцете, по-точно на моряшките ”нозе”.
В резултат на това били открити морските пътища от Европа до Индия и Цейлон, а след това и до Китай и Япония. После в търсене на по-кратък път до индийските подправки Колумб открил и Новия Свят.
Трудно е да се повярва, но именно косия платноход, в крайна сметка, е бил този двигател на прогреса, който даже е изменил хранителния порцион на нашите не толкова далечни предци. Та нали от Южна Америка в Европа са пристигнали не само злато и тютюн, но и доматите, царевицате и даже картофите! Ето колко огромна в живота на човека се е оказала ролята на простото парче ”здрава тъкан закрепена на дълъг прът”.
Апотеоз в развитието на платноходите са станали ”порещи вълните“ чайни клипери. А най-бързия и най-известен от тях е бил клиперът ”Къти Сарк“, построен още през 1869 година, но съхранен и до наши дни. Има свидетелства за това, че този красавец-платноход е изпреварвал параходи! Между другото, в нашия каталог той фигурира под номер 4.
За ролята и мястото на платнохода в живота на човечеството може да се разказва още дълго, но нека се върнем към нашите ениомодулатори.
По същия начин, както и обикновения платноход, ЕМ Парус се явява, първо, движеща сила и източник на енергия за развитието на човека. Той позволява на всеки постепенно да смени своите ”преки платноходи на скосени“ и да се научи безопасно да се ”движи срещу вятъра“ във всички житейски морета и океани! Напълно естествено е, че при умело взаимодействие с него е възможно да бъдат достигнати такива удивителни и предварително непредсказуеми резултати, както е било и в историята с мореплавателните платноходи.
Важно е да се отбележи, че самият Парус (”по своя воля“) не сменя посоката на развитие на човешката личност. Обаче кой може да знае предварително, в каква посока ще поискаме да изменим своя курс, ако получим допълнителен и ефективен източник на енергия?

 

ПОПИТАЙ НИ