fbpx

Осминог

УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА ОТ ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ИЗЛЪЧВАНИЯ ОТ ТЕЛЕВИЗОРИ, МОНИТОРИ, МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ, МИКРОВЪЛНОВИ ПЕЧКИ И ДР. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА –
ОСМИНОГ

Осминог е информационно-енергиен модулатор, който е предназначен за защита от разрушаващото въздействие на електромагнитното излъчване на електроните прибори с битово или промишлено предназначение върху организма на човека.
Модулатор Осминог коригира деформираните информационно-енергийни параметри на средата, отстранява фоните полеви аномалии и напълно отстранява патогенното въздействие на електронните прибори.

Информационно-енергийният модулатор Осминог е предназначен да защитава човека от вредното въздействие на излъчването от телевизори, монитори, мобилни телефони и други битови и промишлени електронни уреди.

Като преобразува отрицателното полево въздействие в положително, Осминог създава условия за пълноценно полево захранване на биополето на човека, за нормализация на енергообмена на организма с околната среда, за възстановяване на неговите фини полеви структури. В резултат на това човек не изпитва негативно влияние при взаимодействието с електронни прибори (телевизори, компютри, мобилни телефони и др.), изчезва чувството за умора, депресия и раздразнение. Нашите изследвания и осем годишен опит показват, че при наличието на Осминог върху електронните прибори с битово предназначение, се подобрява работата на сърдечно-съдовата, нервната и имунната система на човека.

Осминог снема отрицателното информационно натоварване, възникващо у хората в следствие на агресивното и тенденциозно подаване на информацията в медиите.
Трудно е да си представим нашия живот днес без електронните прибори, конто ни обкръжават повсеместно – както в бита, така и в производството. А мобилните телефони са навсякъде – във всеки джоб, във всяка чантичка, на врата или на колана, те са у всеки човек, възрастен или дете.
За съжаление тази умна и полезна техника чрез своето излъчване създава мощни деформации в информационно-енергийната структура на околното пространство, създавайки така нареченото „полево замърсяване”. Постоянното пребиваване в близост до източник на такова замърсяване нарушава информационно-енергийните обменни процеси между организма и околната среда, в резултат на което се разрушава биополето на човека. В следствие на това се влошава самочувствието, работоспособността, съня, появява се хронична умора, намаляват защитните сили и адаптационните възможности на организма, влошава се качеството на живота като цяло.

Така например, биохимичните изследвания на клетките на кръвта показват, че качеството на клетъчната мембрана на червените кръвни телца след петнадесет минути гледане на телевизия се влошава почти два пъти.

Ние разбираме, че да предлагаме на хората да се откажат от телевизора, компютъра или мобилния телефон, както и от другите удобства на съвременния живот, е нереално. Но сме длъжни да защитим себе си и нашите деца!
Как да направим това? Много просто! Поставяйки модулатор Осминог на повърхността на всеки електронен прибор, Вие по този начин поставяте надеждна бариера срещу проникването в организма на „полевото замърсяване”. Осминог напълно отстранява патогенното въздействие на електромагнитните прибори. В резултат се подобрява работата на всички системи на организма, което се потвърждава от изследванията.

Постоянният престой на човека близо до източник на електромагнитно излъчване разрушава неговото биополе, причинявайки подтискане на имунния статус, влошаване на работата на сърдечно-съдовата система, понижаване на защитните сили на организма.
Осминог възстановява структурата на пространството чрез отстраняване на така наречения „енерго-информационен боклук” около всеки електроприбор и чрез това блокира негативното въздействие от неговото излъчване върху човека. В резултат се подобрява работата на всички системи на организма, което е потвърдено с изследвания.
Общоизвестно е, че любимите на всички мобилни телефони влияят много неблагоприятно на човека. Именно тук Осминог играе ролята на „спасително средство”.
Осминог се произвежда във вид на самозалепваща се апликация, което улеснява поставянето му върху източника на излъчване (телевизори, компютри, микровълнови печки, мобилни телефони и др.) без да се разваля външния му вид. Размерите му позволяват да бъде поставен върху всякакъв модел мобилен телефон.

ПОПИТАЙ НИ