НИМФА Настенна

ФОРМАТ – А4

Нова модификация на ЕМ Нимфа. Външно изглежда като фотография на цвете (няколко разновидности на цветя и цвете с изображение на неговата аура) с формат А4 и оформен в рамка. Може да се закачи на стената или да се постави някъде.
Предназначение – хармонизация на пространството в помещението, създаване на благоприятна психологическа атмосфера в колектива („поле на любовта”), отстраняване на психоемоционалните напрежения в колектива, негативните емоции и агресивност, уравновесява комплекса „тяло-ум-дух”.
Очакван резултат – благоприятни изменения на психоемоционалния фон в колектива (работата, семейството), подобряване на взаиморазбирането между хората, намиращи се в дадено пространство, изглаждане на конфликтните ситуации и в крайна сметка, свеждането на такива ситуации до минимум или разрешението им по друг цивилизован начин. В резултат се снижава нивото на стрес на хората, съставящи дадения колектив, между тях се установяват по-хармонични отношения, което води до благоприятни изменения както във физически план, така и в психоемоционален.

ПОПИТАЙ НИ
Facebook Twitter Email