ЕДНОРОГ

Модулаторът Еднорог навлезна в живота ни внимателно: дали ние не му се доверявахме или той на нас. С една дума, процесът на запознаването с този модулатор протичаше постепенно, стъпка по стъпка. Първоначално, ние даже не говорехме за неговата поява пред всички, а само на тези, които могат сами да го почувстват. Често хората сами обръщаха вниманието си към него (именно такъв един случай ни „принуди” да продадем първия модулатор Еднорог). Да заговорим за него на всеослушание ние се решихме примерно година след неговото „раждане”.
Какво да разкажеш за устройство, предназначението на което е – да помогне на човека при достигането на поставените цели? Та нали, фактически, става дума ни повече, ни по-малко, за изпълнение на желания! А това, без преувеличение, е мечта на всеки от нас (приказките за вълшебната пръчица). И изведнъж се получава нещо такова! Вземи и получавай резултати. Да си кажем честно, даже сами не си вярвахме. Бяха нужни наблюдения и още веднъж наблюдения. И ето ние наблюдавахме, фактически, сами себе си: а ставаше ли нещо в крайна сметка или ние се самозалъгваме?
За година се събра достатъчно голям опит и се подбра интересен материал, което за нас беше даже донякъде изненадващо, че Единорог, въпреки своята цена и отсъствието дори на най-малкото разумно обяснение, се радваше на огромно търсене. Фактите са интересно нещо. Когато количеството им образува „критична маса”, изведнъж започваш да разбираш – това, което първоначално ти се е струвало просто съвпадение, въобще не е такова. Така беше и с Еднорога.
Някой от членовете на клуба даже нарече този модулатор „изпълнител на желания”. Това, разбира се, е много удобно и обещаващо име, но значи ли това, че е достатъчно да поставим Еднорога до себе си на масата, и всяко наше желание ще бъде изпълнено? Разбира се, не! Ние много се надяваме, че това се разбира от всички, които притежават или се канят да си поръчат Еднорог.
Трябва да отбележим, че в дадения случай ние можем да говорим само за тези наши желания, които са свързани с нас самите, с любимите ни ?, но в никакъв случай не и с нашите желания, свързани с опити да подобрим живота на други хора (даже ако това са наши близки родственици). Това е табу при коя да е практика (ако човек не моли помощ за себе си)! Човек може да работи единствено със своето информационно пространство. За другите (чети, чужди хора) там няма място! Оказва се, че даже за деца имаме право да се молим само до определена възраст, а после трябва тяхното или разрешение, или молба. И после съгласете се, че желанието ни понякога е в конфликт с желанието на другия. От легендите и митовете за Еднорога ние знаем, че той е символ на чистотата, преди всичко. А оттук си правете сами изводите.
Еднорог – това е този модулатор, работата с когото изисква изключително съзнателен подход. Всеки е длъжен самостоятелно да работи с Еднорога посредством своите цели и желания (даже ако това е дете). И за да не вкараме някого в заблуждение, ние предупреждаваме, че именно и единствено такъв подход, може да доведе до очакваните от притежателя на този необичаен модулатор резултати. Ако сте готови за съзнателна работа, то напред за Единорога (и в пряк, и в преносен смисъл), но ако не сте, то по-добре ще бъде да си изберете някой от другите модулатори.
Все още на основание опита от взаимодействието на Единорога с голямо количество хора и задачата, заради която той беше създаден, и съдейки по резултатите, които и съответстват, ние можем да твърдим, че при ваше желание този модулатор може да стане за вас добър приятел и помощник, нали той, преди всичко, помага на човека да формира хармонични отношения с външното обкръжение: хора, събития, информационно-енергетични потоци и т.н., – а така също да се намирате в съгласие с самите себе си в сложни ситуации. Главното е, че той ви помага да разберете и повярвате, че във вас има много повече вътрешни резерви, отколкото вие предполагате. Ще ви помогне да ги освободите и да ги използвате по предназначение. В резултат на това във вас ще се появи това, което на всички нас така не ни достига, – вяра в нас самите, в своите собствени сили. А това е много важно, защото е началото на трансформацията.
В края на краищата, вие ще станете собственик на надежден проводник към източника на вашата собствена сила, без овладяването на която промените в нашия живот са просто невъзможни. Та нали именно способността да реализираме мечтите си е непосредствено свързана с промените в нашия живот, а достигането на желаните цели – с умението съзидателно да използваме своите вътрешни ресурси и скрити възможности.
Значи ли това, че Единорог ще направи всичко за вас и без вашето участие? Разбира се, не (виж по-горе)! Но той ще облегчи пътя ви, ще ви създаде такива условия, които ще ви помогнат да се научите съзнателно да използвате своите ресурси. Това е инструмент, ако искате, вълшебен ключ (но не вълшебна пръчка!) към допълнителните вибрации на пространството, към които ние не винаги можем да намерим достъп самостоятелно.
А за това, всичко това все пак да ви се случи, ние предлагаме да приемете няколко прости аксиоми:
• света, в който живеем, изобщо не е настроен враждебно по отношение към нас, а съвсем наобратно – той е наш приятел, готов да ни помогне във всеки момент (само че ние, все по-често, не искаме да видим това и да го разберем, т.е. проблемът е в нас, а не в света).
• около нас има всичко за нашето благо и щастие, протегни ръка и си вземи (само трябва да се протегнем правилно);
• ресурсите на Вселената са безкрайни и при определени условия те могат да станат за нас достъпни;
• и последно – но най-най-важното! – нужно е безусловно да се приеме, че във всеки от нас има колосални вътрешни сили, които при определени условия могат да се събудят и да се използват съзнателно.
Ако вие сте съгласни с това, тогава можем да се придвижим по-нататък. Ако не сте, то на това място може да спрете и даже да не четете останалото. И така, за тези, които са съгласни с гореизложените аксиоми, няколко общи правила, спазването на които ще доведе до по-бързи и по-продуктивни резултати при работата с Единорог, а също така и с всеки модулатор на Лаборатория Инфотех (и не само с тях, но и с коя да е методика по самотрансформация).
1. Към всичко трябва да се подхожда разумно и с открито сърце.
2. Сблъсквайки се с нещо ново, ние често претърпяваме неуспех единствено поради това, че не вярваме в положителния резултат, който можем да получим в процеса на взаимодействието с това ново (главното е, че не вярваме в самите себе си!). Със своите неверие и пристрастия ние забавяме, пречим на работата, която трябва да се свърши. Затова оставайте открити! Станете дете, за което е възможно всякакво чудо!
3. Изчистете своите мисли от предубеждения, обичайните вярвания и ограничаващите нагласи на обществото. Освободете се от ограниченията, ограничаващи вашия живот.
4. Когато работите с модулатор (или се занимавате с някаква практика), се научете да забравяте за своите преживявания, за това, което ви е вълнувало, открийте се за енергиите, които ви обкръжават.
5. Запазвайте търпение и с времето ще придобиете опит и знания, обаче за различните хора е нужно различно време, за да достигнат до желания резултат. Нетърпеливостта може само да попречи на процеса, да го „пропъди”, да го направи рязък, което не винаги е полезно. Главното е – да не се бърза. Събитията ще се случат в своето си време, когато ситуацията е готова за това.
6. Главната цел в кой да е процес по самотрансформация – да успокоим своя Ум, за да придобием аснота на Духа и да позволим да се прояви истинското ни „Аз”. Но вие сте длъжни да искате това, длъжни сте да бъдете възприемчиви и непредубедени. И тогава, повярвайте, вас ще ви очакват открития. И, преди всичко, откриването на вас самия! Единствено вашето желание ще ви помогне да се движите напред!
7. Пробвайте. Осмелете се. Не се предавайте!
8. Този който търси, намира! Руми е казал: „Този, който не пробва, няма дае узнае!”
А сега за тези, които обичат краткостта и яснотата.
Модулаторът Единорог е предназначен за оказване на помощ на човека при решение на следните задачи:
• избор на приоритетни направления на развитие;
• формиране на система за целите на собственото развитие и уточнението им в процеса на достигането им;
• обезпечение на информационно-енергийните ресурси за достигане на избраните цели;
• стабилизация на психоемоционалното състояние в стресови или екстремни ситуации;
• съдействие при социална адаптация (особено в сложни или неблагоприятни условия).
Много е важно да се разбираь, че такава работа изисква определени усилия, ако не физически, то интелектуални и емоционални. И като всеки труд, той изисква дисциплина, време и търпение. Готови ли сте за това? Готови ли сте да повярвате в себе си и да се измените?
О това, как се работи с Единорог (и другите модулатори на лабораторията) по-продуктивно, ние се обучаваме на семинарите „Секрети при работата с модулаторите от типа Бриз”, които организираме в Клуба КИТ два пъти в месеца. Освен това, на тази тема ние имаме и методически препоръки, с които можете да се запознаете в раздела Библиотека.
Погледнете също: „Митология на Еднорога”.
Кой не е чувал за Еднорога? Той е бяло, подобно на кон същество с тайнствено сияние и спокойна, благородна мъдрост, излъчваща се от острия, завит рог по средата на челото му. Казват, че очите на Еднорога са с дълбок син цвят и са пълни със звезди. Плашлив и неуловим, той обитава някъде из покрайнините на нашето съзнание, подобно на смътните спомени от нашето детство. Чудесно, тайнствено предчувствие за приключения, повей, по-силен от просто полъх, един друг свят – всичко, което е неразделна част от мисълта за еднорога. Откъде идва това?
Легендата за Еднорога е била известна на Запад, най-малко четири века преди раждането на Христос, а на Изток се е появила още по-рано. С изключение на дракона, нито едно друго митологично животно не се е ползвало с такава необичайно широка слава. Възможно е, тази популярност да се обясни със загадъчността и необикновените способности на Еднорога: предполагало се, че той е най-удивителното същество, живеещо в отдалечени ненаселени от човека райони, че той е силен и благороден, че става кротък и покорен в присъствието на девици, а неговият рог притежава многобройни чудесни свойства. По отношение на външния му вид, хората не са достигнали до ясно оформено единно мнение.
С Еднорога са свързани много и най-различни символи и алегории. Темата за Еднорога е привличала много изследователи: Одел Шепард “Учение за Еднорога“ (1930), Ричард Етиндаузен “Еднорогът” (1950), Роберт Ридигер Бир “Еднорогът: мит и реалност” (1972), Юрген Ейнхорн “Духът на Еднорога” (“Spiritalis Unicornus”) (1976), Маргарет Б. Фримен “Гоблени с изображения на еднорози” (1976) и други.
Еднорогът е оставил забележима следа в литературата и в изкуството от средновековието и епохата на Възраждането. Бележки за него се срещат в книги, изобразяват го на илюстрации, картини, гравюри, гоблени, на култови предмети, ковчежета, медальони, на знамена и гербове. Той е незаменим там, където се поетизира рицарската клетва към дама, където се славят верността и целомъдрието. Пикът на култа към Еднорога е бил достигнат през XV век.
Темата за Еднорога, и по специално сюжета за Еднорог и дева, активно е бил развит в изобразителното изкуство. Най-известните работи — две серии гоблени от края на XV век “Девойка и еднорог” и “Лов на еднорог”. Първата, съхранявана в музея Клюни в Париж, се състои от шест гоблена, от които пет символизират чувствата на човека. На нежно-червен фон на гоблена са изобразени цветя, дървета, птици, маймуни, други животни, лъв и еднорог, еднорог и девойка. Другата серия, “Лов на еднорог” (музея Клойстерс в Ню-Йорк), включва седем гоблена. На тях са изобразени лова, убийството и възкресението на Еднорог.
В легендите за Еднорога има много символика. И въпреки, че доста отдавна той не се възприема като реално същество, на него продължават да му приписват алегорично значение, което видимо, удовлетворява отдавнашната потребност на човека, от време на време да се докосва до загадъчното и мистичното.
В митовете и фолклора на различни народи и култури Еднорогът е чудесно животно, на което се приписват необикновени свойства.
В Китай са известни няколко вида митологически Еднорози. Най-често той се е отъждествявал с ци-лин (или ки-лин), едно от четирите духовно надарени животни. То отъждествява петте елемента и качества, и представлява единството на ин и ян. Неговите описания са доста противоречиви.
В Япония са известни два вида Еднорози: кирин, подобен на ки-лин, и син-ю, подобен на лъв.
Източните разкази за Еднорога непрекъснато си противоречат: звяр от плът и кръв или все-пак дух. Европейците не искали такива съмнения: за тях Еднорогът винаги е бил реално животно.
На Запад Еднорогът бил изобразяван като същество, подобно на кон или козел (или и на двете едновременно: тяло на кон и брада на козел). Но болшинството хора му придавали тяло на кон.
В мюсюлманския свят също си имат свой Еднорог. Наричат го какадан; има външност на бик, елен, кон, антилопа или друго животно, а понякога даже има и крила.
Може би най-причудливия Еднорог са имали древните перси. Нека зачетем: ”Трикрак, с шест очи, с девет усти и със кух златен рог; стои той насред океана и с чудесния си рог чисти вълните от всякакви замърсявания“ (в нашия съвременен океан да имаше един такъв златорог!).
Считало се, че Еднорозите живеят както на сушата, така и в морето, доколкото е съществувало поверие, че на всяко сухопътно животно трябва да съответства неговия воден аналог. Последният можел да има тяло на голяма риба или кит.
Китайската митология приписва на Еднорога (ци-лин) само положителни качества. Той символизирал мекота, доброжелателност, добра воля, блаженство, дълголетие, великолепие, мъдрост, справедливост и честност. Той се появявал единствено във времето на справедлив управник, а неговото появяване ознаменувало раждането или смъртта на мъдрец. Рогът на Еднорога се смятал за щастливо пророчество за императора. Да яздиш ци-лин означавало да придобиеш слава.
В египетската митология Еднорогът олицетворявал всички морални качества.
В гръцко-римската традиция Еднорогът бил атрибут на всички девици, лунни богини и особено на Артемида (Диана).
При евреите той символизирал кралското величие, сила и власт.
При иранците Еднорогът бил съвършенство и всички морални качества.
В шумеро-семитската традиция той бил лунния символ, атрибут на богинята-дева и бил изобразяван заедно с Дървото на Живота.
По-сложно стояли нещата с качествата на Еднорога на Запад.
Западната митология се опитала да надари Еднорога с достатъчно противоречиви свойства. Но и на Запад Еднорога също, преди всичко, символизирал целомъдрие и се явявал символ на чистота и непорочност. Традицията го представяла обикновено във вид на бял кон с един рог, излизащ от челото; обаче, съгласно езотерическите вярвания, той имал бяло тяло, червена глава и сини очи.
В ранните традиции Еднорогът бил изобразяван с тяло на бик, а в по-късните – с тяло на козел и чак в най-късните – с тяло на кон. Легендата утвърждава, че да се хване Еднорог е невъзможно, че той е неуморен, когато е преследван. Да привлече Еднорог може единствено истинската чистота в образа на непорочна дева. Измамата той не би понесъл — не девицата той непременно ще набоде на рога. Към девата Еднорогът ще се приближи, и ако тя го приласкае и целуне по рога, мирно ще заспи, полагайки своя грозен рог на нейните колене.
Еднорозите се хранят с цветя, особено обичат цветовете на шипката, и медовой сыти (цветния прашец)!, а пият утренна роса. Също така те търсят малки езерца в дебрите на горите, в които се къпят и пият оттам, и водата в тези езерца обикновено става много чиста и придобива свойствата на жива вода. Срещата с Еднорог предвещава щастие и късмет. В християнството образът на Еднорога се асоциира с Христос и Дева Мария. Христос — се явява “духовен Еднорог”, ”Рог на спасението“. Рогът, като противоотрова, символизира способността на Христос да опрощава греховете; единството на Христос и Бога-Отец, а също Христос, като единствен Божи син. Като притежател на чистота, непорочност и девственост, Еднорогът се явява емблема на Дева Мария. Убийството на Еднорог в християнството също има алегорично значение. Ловците са враговете на Христос, а гибелта на Еднорога символизира неговите мъчения и смърт.
Съществува легенда за Еднорога, съгласно която той притежава способността да очиства водата със своя рог. Това негово свойство е описано в гръцката версия на “Физиологус”: водата в езерото била отровена от змия и станала отровна. Еднорогът начертал с рога си кръст във водата, и след това животните можели да я пият. Тук също е налице съпоставянето на Еднорога с Христос, който очистил греха (отровата), предизвикана от дявола (змията).
На Еднорога му приписвали и способността да разпознава отрова с помоща на рога. Рогът се покривал с капчици пот при приближаването до отрова, или отровната течност започвала да кипи, когато в нея се потапял рогът. Ето защо с такава популярност се ползвали бокалите и чашите от рог. Считало се, че рогът имал чудодейна сила. Твърдяло се, че той лекувал от епилепсия, треска, други болести, продължавал младостта и укрепвал потентността. В епохата на Възраждането фигурката на Еднорога често се рисувала над аптеките.
Шарлатаните оживено търгували с вълшебния рог, представяйки за такъв рога на носорога, зъба-рог на кита нарвал и даже бивна на мамута. Търгували с чашки и солници от рога, които премахвали отровата от храната. Покупката на цял рог била по силите или на църквата, или на кралския дом. Елизабет I Английска притежавала такъв и била заплатила за него 10 хиляди фунта (впрочем, Еднорогът бил емблема на тази кралица-дева). От него направили съдове за пиене и всеки път, наливайки вино, следяли, не се ли променя цвета му.
На една миниатюра от XV век е изобразен свети Бенедикт, който отхвърлял подадения му къс хляб. Редом стои фигурката на Еднорог като общоприет йероглиф: без пояснения средновеков-ния читател разбирал, че хлябът е отровен, и светията с Божията помощ го е разбрал.
На Еднорога съответствал още един образ — благородно и самотно животно, обичащо уединението. Именно затова той е бил символ на въздържанието и монашеския живот. Ако Еднорогът бил изобразен в самота, той символизирал манастирския живот и се явявал емблема на светците Юстин Антиохийски и Юстин Падуански.
На Еднорога дълго време му приписвали такова качество, като царствеността. В тази светлина е разбираемо, защо изображението на Еднорога често се е използвало в хералдиката, където той имал глава и тяло на кон, опашка на лъв, крака и копита на елен и усукан рог в центъра на челото. Най-известен е гербът на британската кралска армия, на който еднорог и лъв са изобразени като съюзници, което означава единство на лунните и слънчевите сили.
В западната традиция образът на Еднорога не еднократно е бил опорочаван. В това са участвали и твърде известни личности. Дюрер е изобразил Еднорога като слуга на Плутон, който отнася Персефона в подземното царство. Понякога Еднорога бивал представян като символ на въжделението. И това не е трудно да бъде обяснено. Като силно и могъщо животно той се асоциирал със силата на самеца, а неговият рог — с фалическия символ. Даже Леонардо да Винчи, не съмнявайки се в съществуването на това животно, уточнявал, че към девата Еднорога бил привлечен не от почит към целомъдрието, а от въжделение.
Обаче опитите за ”очерняне” на Еднорога не са имали успех; Еднорогът не се поддал на идеята на някои хора за неговата жестокост. Напротив, свирепостта и необуздаността започнали да подчертават като контраст благочестието и изкуплението. Нищо чудно, че праведниците така лесно успокоявали и опитомявали Еднорозите със словото Божие. Злото се превръщало в добро, а въжделението се превръщало в стремеж към целомъдрие.
През вековете на Еднорога му приписвали всевъзможни добри качества: съотнасяли го със справедливите управници и раждането на мъдреци, рисували го като човеколюбив почитател на самотата, нежен поклонник на чистотата, смирен и благочестив. Нищо лошо не полепвало към неговия образ. Въображението на човека като че ли се било уморило от върколаци, базилиски, бълващи огън дракони, коварни сирени. И ето, сред всичкото това зло и неживи твари, враждебни към човека, се е издигнал обаятелния образ на звяр, който е див и буен, но е способен да стане покорен и ласкав.
Психолозите акцентират нашето внимание на особената поетичност на образа, на нашето пристрастие към архетипите на смиряващото се зло и гордата самота… Но образът се изплъзва от ограничената интерпретация на специалистите. Ще бъде ли голяма ерес ако кажем, че именно в самото ”изплъзване” е скрито неговото велико обаяние? Когато поет или художник говори за Еднорога, той вкарва в своето произведение тайна. Защото нито хералдиката, нито легендите на Изтока и Запада успяха да ни обяснят Еднорога до края. Еднорогът събужда в душата нещо неопределено, неустойчиво, усещане за непълнота на знанието… Ние не сме невежи, какво представлява Еднорога.
За Еднорога се говори и пише и днес. Продават се фигурки на Еднорози, различни сувенири с неговото изображение. Той е чест персонаж в художествени произведения и платна живопис. С него са свързани множество символи и алегории, и затова може с увереност да се твърди, че му предстои още дълъг живот в изкуството и съзнанието на хората.

 

ПОПИТАЙ НИ
Facebook Twitter Email