fbpx

Бриз 7

Eниомодулaторът Бриз-7 притежава достатъчно широк спектър на действие. Преди всичко, той е предназначен да неутрализира вредното влияние върху организма на човека на токсините, съдържащи се в хранителните продукти: нитрати, нитрити, соли на тежките метали и др.
Едно от главните свойства на ениомодулатора Бриз-7 е способността му да възстановява структурата на информационно-енергийната съставляваща на пространството, разрушена под въздействието на патогенни излъчвания от различен произход. Може да се каже, че Бриз-7 „изчиства” пространството на помещенията от така наречената „полево” или „енергоинформационно замърсяване”, въвеждайки ред в неговата структура. Само по себе си това създава за организма на човека комфортни условия, в които управляващите му механизми не се намират в състояние на постоянна защита от външна агресия и могат, най-накрая да се заемат със своята първостепенна задача – саморегулация и самовъзстановяване. При това полевите структури (биополето) на хората, намиращи се достатъчно дълго време в такова помещение, също постепенно се възстановяват, а значи се възстановява и енергоинформационният обмен на човешкия организъм като цяло, което се явява ГЛАВНО УСЛОВИЕ за съхранение на здравето.
Освен това, в семейството или колективите, където има Бриз-7, се наблюдават съществени изменения в подобрение на психоемоционалния фон: хората стават по-спокойни, уравновесени, взаимоотношенията между тях се изглаждат, количеството на конфликтните ситуации постепенно става нула, а ако такива възникват, то методите за решаването им добиват напълно цивилизован характер. Разбира се, времето, необходимо за това, в различните случаи може да бъде различно. Всичко зависи от това доколко е запусната ситуацията и, разбира се, от желанието и осъзнатостта на хората, влизащи в тази или онази групи.
По отношение на работата с Бриза-7 с пространството можем да говорим за радиус на действие, равно на 20 метра.
За проверка и контрол на работата на Бриз-7 бяха проведени многочислени физико-химически и медико-биологически изследвания от редица водещи специалисти. Бяха използвани както традиционни методики, така и възможностите на биорезонансната медицина.
Изследванията регистрираха на само изменение на химическия състав на хранителните продукти и напитки, но и изменение на структурата и характеристиките на течните среди. С много резултати от изследванията можете да се запознаете в централния офис на Клуба в Москва или на нашия сайт. Особено място ще отделим на изследване влиянието на информационните биорезонансни модулатори Бриз-3 и Бриз-7 на параметрите на метаболизма на клетъчната мембрана на еритроцитите по авторската методика на доктора на биологическите науки Банкова В. В. Без да се спираме подробно на самата методика тук ще ви запознаем с някои резултати и изводи.
Ениомодулатор Бриз-7:
• има висока биологическа активност както in vivo (в организма), така и in vitro (в проба), проявяваща се в съществено подобрение на параметрите на мембранния метаболизъм (фосфолипидния обмен);
• способен е да понижава вискозитета на клетъчната мембрана на еритроцитите и съдържанието на малоновия диалдехид в нея;
• подобрява процесите на липидната пероксидация (ЛПО) и качеството на клетъчната адаптация.
!!! На базата на тези изводи може да се говори за това, че при взаимодействие с ениомодулатора Бриз-7 във човека съществено се подобрява фосфолипидния обмен, което създава условия за по-бързо и качествено извеждане на продуктите на метаболизма („шлаките”), подобрение на жизнените функции на клетката, а значи и здравето на човека като цяло.
Следователно ениомодулаторът Бриз-7 може да се използва:
• за неутрализация на негативното въздействие върху организма на човека на токсините, намиращи се в хранителните продукти;
• за изменение качеството на водата: нейната структуризация, намаляване на повърхностното й напрежение, информационното й почистване;
• при алергия към едни или други хранителни продукти;
• за намаляване на фармацевтичната интоксикация в резултат на приемането на лекарствени средства („изчистване” на лекарства с Бриз-7);
• за привеждане в ред на енергоинформационната компонента на околното пространство;
• за енергоинформационно почистване на всички без изключение предмети и средства за всекидневно обезпечаване на живота, включително пари, дрехи, лекарствени препарати, козметика, миещи средства и др.;
• за лечение на болката при различни проблеми на опорно-двигателния апарат, в частност гръбнака;
• за съществено съкращаване на сроковете за възстановяване на организма по време и след инфекциозни заболявания, а така също и при екстремални натоварвания;
• при разширени вени и трофични язви;
• за съществено съкращение на сроковете за постоперативно и посттравматическо възстановяване;
• за възстановяване на фините полеви структури на човека (биополето) и балансиране на енергийния обмен в организма (енергиен масаж);
• за стабилизация на психоемоционалното състояние на човека, подобрение на съня;
• при „синдрома на хроничната умора”;
• за възстановяване на енергоинформационния обмен между човека и околната среда;
• в селското стопанство: за по-бързо покълване на семената, разсадите; за създаване на комфортни условия на растенията.
Бриз-7 се отличава от всички останали ениомодулатори по това, че е изпълнен във вид на дъска, на която може да се поставят хранителни продукти, напитки, а също всякакви предмети от бита, за които говорихме по-горе.
Външният вид на ениомодулатора Бриз-7:

Препоръки по използването на ениомодулатора Бриз-7
1. За неутрализация действието на токсините, намиращи се в хранителните продукти – съветваме донесените от магазина продукти да се слагат на Бриз-7 за не по-малко от 15-20 мин. При това не си струва да се забравя и храната за домашните ви любимци – котки, кучета и др. животни. Нея също настоятелно препоръчваме да постои върху Бриз-7. И ако сте имали проблеми с храната на своите любимци, то след това повечето от тях ще изчезнат. Също препоръчваме върху Бриз-7 да поставяте и водата, предназначена за животните. Нея те много я обичат!
Внимание! Ако съхранявате някакви хранителни продукти продължително време, то преди употребата им препоръчваме още веднъж да ги поставите на Бриз-7 за 5-10 минути.
2. За работа с водата: нейната структуризация, изменението на повърхностното й напрежение, информационното й почистване – трябва да поставите на Бриз-7 съда с вода не по-малко от 15-20 мин. Преди това е желателно водата да е минала през филтър за почистване на по-едрите примеси.
Внимание!!! Ако човек няма опит с почистването на организма от „шлаките” с един или друг способ, не препоръчваме да пиете веднага голямо количество държана на Бриз-7 вода, тъй като в резултат на активния очистителен процес (виж изследването на Банкова В. В.) може да се натовари отделителната система. Освен това, може да се получи обостряне на хронически заболявания. Например, заболявания на ставите и др. В този случай съветваме да се пие вода приготвена на Бриз-7 по 1 път в денонощие около 50-70 мл с добавяне на малко сол или мед.
Време за приемане: сутрин на гладно или вечер преди сън, но не по-малко от 2 часа след храна.
Ако искате да получите вода със определени свойства, т.е. за решаване на конкретна задача, то е необходимо да зададете на водата определена програма. За това трябва ясно да формулирате (може във вид на молба) по всички правила за формулиране на ментални молби (без частицата „не”, само позитив и т.н., виж специализираната литература).
Пример: „Моля да се приготви вода за нормализация на обменните процеси в моя организъм” Ако умеете да се концентрирате, молбата може да се зададе мислено, полагайки ръце или на Бриз-7, или на съда с водата, и стойте в това състояние поне минута. При това нищо не трябва да ви отвлича, трябва да се намирате в спокойно състояние. Постарайте се да освободите главата си от всякакви странични мисли, освен една – вашата ментална молба. Ако ви е трудно да се концентрирате на една мисъл, то изкажете своята молба няколко пъти на глас. За да получите осезаем резултат за конкретен физически проблем, трябва да пиете водата от Бриз-7 регулярно, постепенно увеличавайки количеството й (но не повече от два литра на ден).
Предупреждение: много внимателно трябва да пият вода (в зависимост от количеството й) хора, болни от ИБС (исхемична болест на сърцето), защото тази болест не обича голямото количество вода. Лекарите препоръчват на хора с ИБС да следят за електролитния си баланс (колко течности са изпити и колко са отделени).
Съществува интересна допълнителна възможност, която се базира на широко известното в хомеопатията явление на информационния пренос. В качеството на „приемник на лечебното въздействие” следва да се използва дистилирана вода и спиртна настойка на прополис (ако нямате алергия към него). Прополисът в този случай се явява много добър агент за разширение на информационните възможности на водата. Достатъчно е да се капнат 3 – 4 капки настойка на прополис в съда с ВОДАТА (50 – 70 мл), тя да се постави върху Бриз-7 съвместно (заедно) с изписаното от лекаря лекарство (таблетки, прах, капки и т.н.), да се подържи не по-малко от 45 минути на Бриз-7 и да се изпие в съответствие с предписания от лекуващия лекар начин за приемане. При изготвянето на такъв информационен разтвор може да се зададе определена програма за корекция на физическото ви състояние. Съвети за това, как да се формулира и задава ментална програма, може да видите по-горе в т.2.
Предупреждение! Такова информационно „лекарство” болният може да започне да ползва само в състояние на ремисия, т.е. подобрение, но в никакъв случай не и в състояние на влошаване! Човек трябва да бъде готов, преди всичко психологически за това, да замени поне един прием на обикновените лекарствени средства със информационни (например, да се откаже от обедния прием на лекарство, заменяйки го с информационен разтвор). И когато се убеди, че със самочувствието му всичко е наред, само тогава той може да продължи тази практика.
3. В случаи на някакви инфекциозни болести (отравяне на стомашно-чревния тракт, възпаление на белите дробове, простуда и др.) – Бриз-7 трябва да се постави на проблемното място (да се сложи, да се легне на него, да се допрете до него и т.н.). При това, разбира се, не си струва да се пренебрегват традиционните терапевтични средства. Бриз-7 ускорява процеса на оздравяване, но, все-пак, трябва да го възприемаме като допълнително средство към традиционната терапия. Ако се случи така, че нямате под ръка никакви лекарствени средства, то мислим, че Бриз-7 няма да ви подведе. Още повече, всяка ситуация е различна и окончателното решение го взимате вие.
4. Не забравяйте, че с помощта на Бриз-7 можете да помогнете и на вашите питомци – кучета, котки. Ако животното има здравословен проблем, постарайте се някакво време животното да полежи, да поспи на модулатора, но не забравяйте при това и за медикаментозната терапия. При взаимодействие с Бриз-7 при животните много по-бързо се възстановяват травми, наранявания и др. Наблюдавани са ефекти, ако могат така да се нарекат на „изцеляване” на вече практически умиращото животно след травма. Въпреки това, травмите са различни и понякога чудеса не се случват, колкото и да ни се иска. Например, котенце, паднало от петия етаж, все-пак умря без значение, че навреме му беше направена операция (изглежда е имало не забелязан от лекарите вътрешен кръвоизлив). Бриз-7 в този случай все-пак изигра своята положителна роля. Животното, докато лежеше на него, практически не се мъчеше.
5. За премахване на болка при различни проблеми с опорно-двигателния апарат, в частност гръбнака, трябва просто да поставите Бриз-7 под болното място за някакво време (без значение, лежейки или седейки). Тази процедура ние наричаме енергиен масаж, защото взаимодействието става на енергийно ниво. Времето за тази процедура зависи от състоянието на човека. Ако той има достатъчно сериозни проблеми във физически план и не е ползвал никакви почистващи методики, Бриз-7 трябва да се ползва дозирано, т.е. във вид на процедури 2-3 пъти на ден по 15-20 мин. В противен случай може да започне активен процес на извеждане на „шлаки”, което от своя страна може да се прояви като усложнение, криза. Ако все пак това се случи, то трябва да съкратите просто времето за взаимодействие с Бриз-7. Понякога за подобрение на състоянието е достатъчно само това, Бриз-7 да се намира в стаята при човека.
Забележка: трябва да кажем, че въпреки че пишем „за премахване на болка”, всъщност се наблюдава устойчиво подобрение на състоянието при хора с проблеми, като остеохондроза и др.п. Най-разумното е – да подходите към своите проблеми комплексно.
Ако считате, че вече можете да си взаимодействате с Бриз-7 по-продължително време, то може да го поставите за една нощ под кревата си. Т.е. не е задължително да се лежи на него, защото това не е много удобно.
Предупреждение! Първите 3-4 седмици на всеки човек се препоръчва да си взаимодейства с Бриз-7 дозирано, чак след известно време може да преминете към по-продължително взаимодействие. Следете своето самочувствие и бъдете наблюдателни.
6. Ако някой страда от хранителна алергия към едни или други продукти, то тези продукти задължително трябва да се държат на Бриз-7 в течение на 30 мин. В началото на такъв човек (особено ако става въпрос за дете) даже стоялите на Бриз-7 продукти трябва да му се дават внимателно, на малки порции. След това, когато се убедите, че няма алергични реакции на организма към тези продукти, може да увеличите порциите постепенно. Въпреки това, имаше случай, когато на дете бяха дали цитрусови плодове, към които в ранното си детство то имало алергия. Естествено, тогава лекували детето от алергията и, както се оказва, закопали надълбоко този процес. След взаимодействието на детето с Бриз-7, при това много кратковременно, във него след приема на цитрусовите плодове отново се появили малки обриви по тялото, които, трябва да отбележим, изобщо не го обезпокоили. Но майката се разтревожила и повикала лекар, която изписала инжекции ПРЕДНИЗОЛОН!!!, тъй като предстояли празници и тя не искала да рискува (хубаво е все пак, че направили само една инжекция). Детето продължавало по малко да си взаимодейства с модулатора и обривите буквално за седмица изчезнали.
Този пример показва, че не трябва да се плашим от подобни проявления. Трябва да разбираме, че за съжаление, медикаментозната терапия много често заравя болестта по-дълбоко и не се наблюдава така нареченото явление изостряне – явление напълно закономерно и даже добро в края на краищата. В такъв случай нашата задача – да направим това изостряне по-меко, за да може човек да го понесе спокойно.
Ако алергията е силно изразена, то на такъв човек (дете) се препоръчва да се храни направо от чиния, стояща върху Бриз-7. При това човек може да задава определена ментална програма за усвояването на тези продукти, за оздравяване (виж т.2).
7. При разширени вени трябва да сложите краката си върху Бриз-7. При това може да се наблюдава болезнен ефект на потрепване във възлите, въпреки че това не става винаги. Трябва да изтърпите този ефект колкото е възможно. Повтаряйте процедурата достатъчно периодично в зависимост от своето състояние. При хора, страдащи от тромбофлебит, при взаимодействието им с Бриз-7 се наблюдава даже зарастване на венозните язви. Но при всичко това не трябва да се забравят и традиционните терапевтични методики, специализираните мехлеми и т.н. Какво именно да ползвате зависи от конкретната ситуация. Има случаи, когато енергоинформационната терапия може да донесе само облегчаване.
8. За намаляване на фармакологичната интоксикация с лекарствени средства („изчистване” от лекарства с Бриз-7) е необходимо да ги поставите върху Бриз-7 за определено време. Допълнително може да формулирате определена мислена молба за намаляване на токсичността им към вам, а така също и за усилване на терапевтичния им ефект. При това положете ръце върху Бриз-7 или върху самите лекарства и ги подръжте така примерно минута. Постарайте се в този момент да не се отвличате и да сте в спокойно състояние.
9. За облегчаване на постоперативното или посттравматичното възстановяване, съкращаване на сроковете му, особено при травми на опорно-двигателния апарат, вижте препоръките дадени в т.4. Трябва да отбележим, че в подобни случаи в резултат на взаимодействието на човека с Бриз-7 се наблюдава значително намаление на болките, съпътстващи травмите. Освен това, значително се съкращават сроковете за възстановяване на фрактури и много други.
10. За възстановяване на биополето на човека и балансиране на енергийния обмен в организма е желателно да подържите Бриз-7 определено време на нивото на слънчевия си сплит (при това не забравяйте препоръките, дадени в т.4). Много е полезно да постоите 10-15 мин. (колкото се получи) върху Бриз-7, защото при това става балансиране на енергията по главния енергиен канал (гръбнака). При това е желателно да се намирате в спокойно, даже дори медитативно състояние, за да не ви отвлича нищо от процеса. Не забравяйте и за менталните молби, които може да формулирате през това време за себе си или за любимия.
Забележка: ако непосредственото взаимодействие с Бриз-7 ви се струва малко силно, то за начало е достатъчно модулаторът просто да се намира в вашата стая. Вече в резултат от привеждането в ред на енергоинформационната компонента на пространството в помещението постепенно ще става възстановяване на вашето биополе и балансиране на енергийните ви канали.
При много силна чувствителност на човека може на първо време с Бриз-7 да се работи само чрез ръцете, полагайки длани върху модулатора (примерно за 5-10 мин.). При това може да помислите и за това, какъв резултат искате да получите. Състоянието ви трябва да е спокойно. Постарайте се нищо да не ви разсейва.
11. За възстановяване на енергоинформационния обмен на човека с околната среда и стабилизация на психоемоционалното му състояния са насочени всички горе описани взаимодействия с Бриз-7.
12. За привеждане в ред на енергоинформационното пространство на помещението, в което се намират хората, е достатъчно присъствието на Бриз-7 в него. Ако смятате определена стая за особено неблагополучна, пренесете Бриз-7 в нея за известно време. Ако имате геопатогенна зона, то поставете Бриз-7 в района на зоната. Не забравяйте и за ениомодулатора Тигрис настенен, който специално беше разработен за работа с геопатогенните зони.
13. За по-бързо покълване на семена или разсади трябва те да се подържат известно време върху Бриз-7. Ако се интересувате от по-бързото поникване на картофи, то може съда с грудките, приготвени за засаждане, да подържите върху Бриз-7 за една нощ. Ако съда е голям, го поставете на маса или стол, под който сложете Бриз-7.
*** Имахме много интересен случай с обикновен карамфил, който подарили на жена за 8-ми март. Карамфилът бил поставен във вода, която известно време е стояла на Бриз-7. Какво било удивлението на жената, когато видяла, че от този най-обикновен карамфил израстнали пъпки.
За по-добър растеж и цъвтеж на домашните растения, ги поливайте с вода, престояла на Бриз-7.
Най-често задавани въпроси за работата с модулатора Бриз-7.
Въпрос: Каква повърхност на модулатора можем да считаме за работна?
Работната повърхност е тази, на която се намира емблемата на Лабораторията за йерархически информационни технологии (въпреки, че това не е така принципно). Бриз-7 работи не само с цялата си повърхност, но и в определен радиус около себе си (виж по-горе). Разбира се, когато говорим за почистване на хранителни продукти, то е по-добре да ги поставим директно на самата повърхност на ениомодулатора, може и наоколо, но възможно най-близко.
Въпрос: Колко време трябва да се въздейства на предметите, хранителните продукти? Как да се определи, дали продуктът е готов за употреба?
Ако говорим за хранителни продукти, то всичко зависи от това, какво е „замърсяването” в него. Моля ви обърнете внимание на изследванията на г-н Серегин, представени на сайта ни. От тях следва, че след 5 дена при някои продукти е станало пълно възстановяване на техните свойства. Какво значи това? Това значи, че Бриз-7 работи на ниво енергоинформационни структури с тези вещества, които ние наричаме токсини. Тези структури с помощта на Бриз-7 се привеждат в такова състояние, че практически спират да бъдат токсични към човека, т.е. изчезва агресивността им, способността им да разрушават преди всичко неговите енергоинформационни структури. Не е възможно да останат в такова състояние вечно и затова става възстановяване в някаква степен на техните първоначални свойства. Както беше казано по-горе, ако продължително сте съхранявали продукти, преди употребата им ги подръжте на Бриз-7 още 10-15 мин.
Трябва да отбележим, че процесите в Бриз-7 протичат достатъчно бързо, така че продуктите могат да постоят на него 10-15 мин. Ако умеете да работите с махало, може с негова помощ да проверите дали продукта е готов за употреба или не. Достатъчно е да подържите махалото над този продукт и мислено да зададете съответния въпрос.
Ако говорим за всякакви предмети, то съветите тук са същите. Ако този или онзи предмет ви се струват замърсени от енергоинформационна гледна точка, то може да ги подържите на Бриз-7 цял ден или даже нощ. Отново може да използвате махало. Например, на вашето дете дават вещ, със която някой е израстнал, а тя още си е хубава. Обезателно я подръжте на Бриз-7. Или купувате на пазара палто от кожи. Съветът е аналогичен! Задължително го подръжте на Бриз-7!
Интересна е ситуацията с тапетите. Съвременните тапети, освен ако не са най-простите и най-евтините, са достатъчно токсични, особено вносните. Обезателно ги подръжте 24 часа на Бриз-7.
Въпрос: Колко време трябва да се държи Бриз-7 около болното място?
В този случай най-добрият ни съветник са нашите собствени усещания и интуиция. Единственото, което можем да кажем на тези, които са придобили Бриз-7 (отнася се за всички ениомодулатори (ЕМ), не злоупотребявайте. Винаги трябва да бъдем разумни и да помним, че за съжаление боледуваме почти цял живот, а после искаме за 5 мин. или 3 дни да възстановим здравето си. Затова в началото трябва да използваме модулаторите, както вече беше казано, дозирано. Ако говорим за Бриз-7, то това са процедури 2-3 пъти на ден по 15-20 мин. (с индивидуалните модулатори, разбира се, може да се взаимодейства по-продължително, но и с тях в отделни случаи трябва много внимателно да се подбира времето за взаимодействие). Наблюдавайте своите усещания. Ако почувствате дискомфорт (например, криза) и ако това не предизвиква у вас силно безпокойство, си струва да потърпите, но ако възникналият дискомфорт ви пречи да си вършите работата, то намалете времето за взаимодействие с модулатора или се опитайте да зададете ментална молба за това, процесът на пренастройка на организма ви да става не така активно. Трябва да кажем, че кризи възникват далеч не при всички и не винаги, но още повече, трябва да го имате предвид, и да се застраховате („Няма да навреди!”) като изпълнявате съветите ни. Ако сте решили да дадете Бриз-7 за ползване от ваш познат, моля, но го предупредете за това, което самите вие вече знаете.
Въпрос: Може ли да се говори за предозиране при взаимодействието с ЕМ, в частност с Бриз-7?
Предозиране може да имаме само в случаите на кризи. Как да работим с това, прочетете по-горе.
Предозиране в смисъла на пренасищане с положителна енергия е абсурдно понятие. Всеки от модулаторите, в това число и Бриз-7, създава комфортна среда за обитаване за човека със всички произтичащи от това положителни за човешкия организъм последствия. Може ли с това да се пренаситим? Може ли да се пренаситим с чиста вода, чисти хранителни продукти (само ако преядем)? Наистина, ако говорим за чист въздух, то с него може да се „пренаситиш”. Този ефект е известен под името „ефект на ауспуха”: излизаме от замърсения град сред чистата природа и ни се завива свят, дайте на ауспуха да подиша (шега).
Да, разбира се, от „блатото”, в което живеем, рязко да „изскачаме” не бива. Това трябва да става постепенно, за да може организма да се адаптира към тези по-комфортни условия, които му предлагат ениомодулаторите на Лаборатория Инфотех. Именно поради това ние говорим за дозирано взаимодействие, особено в началото. В голяма степен това касае хората със достатъчно сериозни хронични заболявания, затова именно в тези случаи могат да се получат така наречените кризи. Трябва да се действа по правилото на „трите „П”: правилно, постоянно и постепенно.
Въпрос: Трябва ли мислено да молим Бриз за оздравяване или помощ при решаване на проблем?
Съзнателната (ментална) работа е винаги по-добра от несъзнателната. Трябва да се разбира, че ениомодулатора е само помощник, своеобразен интерфейс, т.е. свързващо звено (канал) между енергоинформационния поток на околното пространство и крайния потребител – човекът. Всъщност в обкръжаващото ни пространство има всичко за нашето щастие, но по определени причини (виж по-горе) ние не можем да се възползваме от всички предоставени ни възможности. Ениомодулаторите помагат да се разширят възможностите на организма ни по отношение на взаимодействието със света, в който живеем. И от това, доколко осъзнато от наша страна ще става това взаимодействие, дотолкова то ще бъде полезно за нас. Затова израза „молим”, както и вие разбирате, не съответства на това, което се случва в същност, въпреки, че като опростен вариант може да го приемем. Когато ние молим за нещо модулатора, ние се обръщаме преди всичко към самите себе си, към подсъзнанието си, а модулатора е като катализатор на процеса в дадената ситуация, създаващ определени условия този процес да протича по-ефективно.
В основата на работата на ЕМ на Лаборатория Инфотех лежи принципа на биорезонанса, само че в случая става въпрос за биорезонанс на честотите на полевите структури. Тогава е ясно, че колкото по точно се настроим към проблема, т.е. към това информационно пространство, където се намира решението на задачата, толкова по-добри резултати ще получим. Тук е много важно да се концентрираме на една, конкретна мисъл, с други думи, да се научим да възнамеряваме. Дали това ще се изрази във вид на молба, искане или по някакъв друг начин – не е важно. Главното е, че тя трябва да бъде направена по правилата за менталните искания (позитивно, без частици „не” и т.н., виж специализираната литература на тази тема).
Въпрос: Къде в квартирата е най-добре да се държи Бриз-7?
Това зависи от поставената от вас задача. Ако говорим за почистване на хранителни продукти, то такова място ще бъде кухнята. Ако говорим за информационно-енергийно „почистване” на някоя конкретна стая, то най-добре е Бриз-7 да се намира в самата нея. Ако работите с определен физически проблем, то поставете Бриз-7 там, където ви е най-удобно. Ако гледате телевизор и нямате никакви други защитни средства (индивидуални ЕМ Бриз или КИТ, Осминог, който стационарно се залепва за телевизора), то може да се възползвате от Бриз-7 за защита от негативното въздействие на излъчването от телевизора. За целта го поставете непосредствено до телевизора (на или около него и т.н.). А най-добре е да съчетаете полезното с приятното и да подържите Бриз-7 близо до слънчевия ви сплит или го сложете под гръбнака, краката и т.н.
Въпрос: Може ли да се ползва Бриз-7 през възглавницата?
Под главата Бриз-7 се поставя само в изключителни случаи, например, в случай на травма на главата или сътресение на мозъка. В този случай, разбира се, ще се наложи да ползвате възглавница дори заради това, че Бриз-7 е с твърда повърхност. Ефектът няма да намалее от това. Но е достатъчно да сложите Бриз-7 под кревата или да го поставите вертикално в краката си за през нощта (или го поставете под краката си).
Вопрос: Може ли да се ушие калъф за Бриза-7 и няма ли това да попречи на работата му?
Може, калъфът няма да пречи на работата на Бриз-7.

ПОПИТАЙ НИ