fbpx

Просветлените чакри

Съвременният човек е все повече невротизиран, объркан и изпълнен с грижи, страхове. Освен материалното благополучие в ежедневието ни има и „нещо друго”. Ето това, „другото” трябва да открием вътре в нас.
Ние не използваме вътрешните си сили. За да намерим баланса между външния материален свят и вътрешния духовен свят , трябва да погледнем вътре в душата си, защото „ключът” за промяната е вътре в нас.
Можем да се самоопознаем. Да сме в хармония със себе си и с външния свят. Да обогатим живота си и намерим вдъхновение за работата си.
От древността е известно, че физическото тяло е отражение на серия по-фини тела, изградени от енергията в него, която ние трябва да се научим да управляваме и използваме. Нашето тяло е едно физическо проявление на енергиите, които отразяват естеството на Бог и на Вселената.
Същността на тези енергии се разкрива, чрез седем центъра, намиращи се в човешкото тяло. Наречени са ЧАКРИ. Чакри, в превод от хинди означава «колела от енергия «. Седемте жлези с вътрешна секреция в човешкото тяло съответстват на седемте чакри. Когато духът ни не е в добро състояние, боледува и тялото ни. Винаги физическото ни тяло е точно отражение на духовното. Разбирането и знанието за чакрите е много необходимо, за да разберем смисъла на човешкия живот.
Душата си изгражда тяло, за да си създаде «дом» в това физическо измерение, така тя успява да се съсредоточи във времето и пространството. Чакрите управляват тази физическа реалност, това са зоните, чрез които човек се докосва до себе си и се опознава. Тези енергийни центрове са ръководно, свързващо звено между духовната природа, Висшият Аз и тялото, за да може духа да се изявява.
За да опознаем чакрите първо трябва да разгърнем ума си. Това става чрез медитация и премахване на ограниченията ни. Чрез опознаване на чакрите ще успеем да интегрираме ума, тялото и духа, ще разгърнем съзнанието си към по-висшия източник, към който са свързани чакрите и от който, самите ние сме част.

Чакрите на кундалини са разположени на ауричното ниво на етерния двойник, известен още като аурата на физическото тяло.

ПЪРВА ЧАКРА – МУЛАТХАРА
ЗНАЧЕНИЕ: КОРЕН/ОПОРА
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: ПЕРИНЕУМ, ОСНОВАТА НА ГРЪБНАКА
ЕЛЕМЕНТ: ЗЕМЯ

Чакрата се свързва с ВИДИМОТО ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО. Изразява разбирането на човек за физическото измерение. Това е чакрата на нашето оцеляване, чувството за самосъхранение, за собственост и материализъм.
Чрез нея усещаме страх или гняв. Тази основна чакра управлява производството на адреналин, свързано с реакциите ни за «бий се или бягай».

ВТОРА ЧАКРА: СВАДХИЩХАНА
ЗНАЧЕНИЕ: СЛАДОСТ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: ДОЛНАТА ЧАСТ НА КОРЕМА, ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ, УТРОБАТА
ЕЛЕМЕНТ: ВОДА
Тази чакра е свързана с ЕТЕРНОТО ТЯЛО. Управлява физическата и емоционалната страна на съзидателността и сексуалността. В тази част на корема /под пъпа/ се намира точката на концентрация на физическата и духовната енергия, наричат я – ХАРА. Чакрата има излаз към долното ниво на емоционалното тяло и помещава НЕИЗЛЕКУВАНОТО ВЪТРЕШНО ДЕТЕ на човека. Тук се съхраняват образите на травми от този и минали животи, както и способността да се отърсваме от старите чувства.

ТРЕТА ЧАКРА – МАНИПУРА
ЗНАЧЕНИЕ: БЛЕСТЯЩ СКЪПОЦЕНЕН КАМЪК
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: ОТ ПЪПА КЪМ СЛЪНЧЕВИЯТ СПЛИТ
ЕЛЕМЕНТ: ОГЪН
Тази чакра е свързана с АСТРАЛНОТО ТЯЛО. Тук се намира егото, което трябва да балансираме, защото то е голяма пречка към нашия растеж. То е свързано със страха ни да не би да загубим нещо или някого до себе си. Така възниква нуждата да манипулираме и да контролираме хората около нас. Когато изпитваме привързаност или загриженост ние изчерпваме енергията от тази чакра. Там се намира нашият емоционален живот. Затова, когато искаме емоционално да се дистанцираме, да се предпазим от някоя ситуация, ние неволно кръстосваме ръце пред гърдите си, така предпазваме слънчевия си сплит.

ЧЕТВЪРТА ЧАКРА – АНАХАТА
ЗНАЧЕНИЕ: НЕУДАРЕН
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: СЪРЦЕ
ЕЛЕМЕНТ: ВЪЗДУХ
Тази чакра е свързана с ПСИХИЧНОТО ИЛИ МЕНТАЛНО ТЯЛО. Проявява се чрез тимуса. Санскритската дума – “анахата” – означава, “това, което винаги е ново; това, което само се поддържа”. Това е чакрата, чрез която се влюбваме и се научаваме да приемаме и да даваме любов. Ние определяме личността си чрез сърдечната чакра, тя се смята за същността на душата. Когато се влюбим, ние се придвижваме от сърдечната чакра, надолу към третата чакра – слънчевия сплит, там емоционално се интегрираме, след това се придвижваме към втората чакра – половата, която се мотивира от любовта и накрая се насочваме към първата чакра, чакрата корен, която ни помага да се установим и да се “заземим” с този човек. По време на медитация в този център, когато си представяме зеления цвят ние го стимулираме да се направлява правилно чувството на любов, то ни съдейства за хармонизирането на имунната система. Излъчването на любов от този център може да лекува цялото тяло. Медитацията върху тази чакра помага на човек да се научи да обича първо себе си и по този начин и любовта към другите хора възниква много по-лесно. Нашата вътрешна сигурност, създава сигурност и у другите.

ПЕТА ЧАКРА – ВИХУДХА
ЗНАЧЕНИЕ: ПРЕЧИСТВАНЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: ГЪРЛО
ЕЛЕМЕНТ: ЗВУК
Тази чакра е свързана с  БЛАЖЕНОТО ИЛИ ДУХОВНО ТЯЛО. Това е центърът на преценяването и общуването. От тук се регулира нашият импулс да казваме истината такава, каквато е, но без да нараняваме другите. Добре известно е, че онова, което ние виждаме в другите, е отражение на самите нас. Винаги, когато искаме да разкритикуваме и осъдим друг човек, трябва да се позамислим, защото всъщност това, което порицаваме е качеството, което не харесваме у себе си. По време на медитация чрез този център се освобождаваме от лошите чувства, които изпитваме към другите. Затрудненията в чакрата на гърлото се причиняват и от страх да кажем своята истина. Стремежът ни да се харесаме на другите и жертването на собствените ни виждания довежда до неудовлетворение в общуването.

ШЕСТА ЧАКРА – АДЖНА
ЗНАЧЕНИЕ: ЗНАНИЕ, ВЪЗПРИЕМАНЕ, КОМАНДВАНЕ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: В ЦЕНТЪРА НА ГЛАВАТА НА НИВОТО НА ОЧИТЕ ИЛИ МАЛКО ПО-НАГОРЕ
ЕЛЕМЕНТ: СВЕТЛИНА
Тази чакра е свързана с КОСМИЧНОТО ТЯЛО. Позната е като “третото око” и се проявява под формата на хипофизата. Тя управлява долната част на мозъка и нервната система, ушите, носа и лявото око, което е окото на личността. Тук в тази чакра са концентрирани идеализмът и въображението. Този център управлява начина, по който се представяме на света. Ако лицето ни е измъчено от грижи и безспокойства трябва да метидитираме върху индиговия цвят, така ще уравновесим вътрешното си виждане, идеализма си с въображението си. Тази чакра контролира всички прииждащи и излизащи мисли и виждания. От този център ние можем да управляваме вътрешната си енергия, дадена ни от Бога. Съсредоточаването върху “третото око”, премахва ограниченията. Чрез медитация върху тази чакра можем да премахнем ограниченията и да стигнем до безграничните възможности на мисълта.

СЕДМА ЧАКРА – САХАСРАРА
ЗНАЧЕНИЕ: ХИЛЯДОЛИСТЕН
РАЗПОЛОЖЕНИЕ: ВЪРХА НА ГЛАВАТА
ЕЛЕМЕНТ: МИСЪЛ
Тази чакра е свързана с НИРВАННОТО ТЯЛО. Тя се визуализира във виолетов цвят, стигащ понякога до бяла светлина. Проявява се като епифизата, управлява дейността на горната част на мозъка и дясното око. В тази седма чакра се намират съответствията на останалите чакри. Чрез нея човек достига до усещането за единение с Бог. Това е центърът на крайното Божествено единение. Погледнато от най-горната чакра, гневът отстъпва на разбирането, омразата на любовта. От тази гледна точка тъмните емоции като страх, потиснатост и омраза унищожават енергията ни, което ни води до болести.