fbpx

Ефекта на задържаната емоция

Още щом човекът започва да възприема идеята за греха, той се домогва до психично прикриване – или, да използуваме аналитичен език, появяват се репресии. Всичко скрито е тайна. Поддържането на тайни действа като психична отрова, която отчуждава притежателя им от общността. В малки дози тази отрова може да е безценно лекарство, дори важна подготовка за диференциация на индивида. Това е съвсем така, защото даже на примитивно ниво човек изпитва непреодолима нужда да измисля тайни; тяхното притежание го спасява от разтваряне в несъзнаваността на обществения живот и от едно фатално психично увреждане. Както е известно, много древни тайнствени култове с техните скрити ритуали са служили на инстинкта за диференциация.
Колкото благоприятна може да бъде една тайна, споделена с други, толкова по-деструктивен ефект има личната тайна. Тя прилича на товар вина, който откъсва притежателя от връзката с другите хора. И все пак, ако ние съзнаваме какво крием, вредата е значително по-малка, отколкото ако не знаем какво потискаме -или че са налице репресии въобще. Във втория случай ние не само съзнавано задържаме тайно съдържанието, но го крием дори и от себе си. Тогава то се отцепва от съзнанието като несъзнаван комплекс, за да води отделно съществуване в несъзнаваното, където не може нито да бъде коригирано, нито да се свърже със съзнавания дух. Този комплекс е една автономна част на психиката, която, както показва опитът, развива един особен собствен фантастен живот. Това, което наричаме фантазия, е само спонтанна психична активност; и тя изплува само когато репресивното действие на съзнавания дух почива или спира, както е в съня… Трябва да се спомене, че НЕСЪЗНАВАНИТЕ СЪДЪРЖАНИЯ В НИКОЙ СЛУЧАЙ НЕ СА ТАКИВА, КАКВИТО СА БИЛИ КАТО СЪЗНАВАНИ, И БИДЕЙКИ ПОТИСНАТИ, ПО-КЪСНО СА СЕ ПРЕВЪРНАЛИ В НЕСЪЗНАВАНИ КОМПЛЕКСИ.  И обратното, несъзнаваното има съдържания, странни за самото него, които бавно се издигат от дълбините и накрая стават съзнавани. И затова не трябва да си представяме несъзнаваната психика само като приемник на отпаднали съдържания от съзнавания дух.

Всички психични съдържания, които или приближават прага на съзнанието отдолу, или са потънали само леко под него, имат ефект върху съзнаваните дейности. Тъй като самото съдържание не е съзнавано, тези ефекти по необходимост са индиректни. Много от нашите грешки на езика, на перото, на паметта и други могат да се проследят до тези разстройства, както впрочем и всички невротични симптоми. Те почти винаги са от психично естество, изключенията са шокови ефекти от експлозии и други причини. Най-леките форми на невроза са “грешките”, които се споменаха – езикови пропуски, внезапно забравяне на имена и дати. неочаквана несръчност. водеща до наранявания или инциденти, погрешно схващане на лични мотиви или това, което сме чули или прочели и т. н., халюцинации на паметта, които ни карат да предполагаме погрешно, че сме казали или направили това или това.

Всяка лична тайна има ефект на грях или вина-независимо дали е, но от гледна точка на общия морал е една вредна тайна. Друга форма на прикриване е актът на “задържане'” –обикновено се прикриват емоции. Но както и при тайните, трябва да направим една уговорка: самоовладяването е здравословно и полезно; то е даже и достойнство… От този вид задръжка идват нашите добре познати лоши настроения и раздразнителността на свръхправедния.

Задържаната емоция е също нещо, което прикриваме  – нещо, което можем да крием даже и от себе си, – изкуство, което мъжете владеят особено добре, докато жените, с много малки изключения, по природа са против насилието върху техните емоции.   !.!.! КОГАТО Е ВЪЗДЪРЖАНА, ЕМОЦИЯТА ИМА ТЕНДЕНЦИЯ ДА СЕ ИЗОЛИРА И ДА НИ РАЗСТРОЙВА КАКТО НЕСЪЗНАВАНАТА ТАЙНА И СЪЩО Е НАТОВАРЕНА С ВИНА !:!:!   Както природата е зле настроена, ако притежаваме тайна, до която човечеството още не е стигнало, също така тя ни се сърди, когато задържаме емоциите си пред другите хора. Природата решително не търпи вакуум в това отношение и в дълъг срок нищо не е по-непоносимо от хладната хармония в личните взаимовръзки, създадена при задържане на емоциите. Потиснатите емоции често са от такъв вид, който бихме желали да запазим в тайна. Но по-често няма тайна, която да заслужава това име; налице са съвсем споделяеми емоции, които, задържани във важен момент, са станали несъзнавани !…

Пазенето на тайни и задържането на емоции са психични простъпки, за които накрая природата ни посещава с болест – когато ги извършваме частно и лично. Но когато се правят заедно с другите, те задоволяват природата и дори могат да се смятат за полезни добродетели. Само потискането, практикувано във и за себе си е погрешно. Като че ли човек има неизменното право да задържа всичко, което е тъмно, несъвършено, глупаво и виновно в хората край него – защото, разбира се, такива са нещата, които държим настрана, за да се предпазваме. Изглежда, че в очите на природата е грях да крием нашето несъвършенство – също както и да живеем изцяло от вътрешната си страна. Изглежда, че в човешкия род има една съвест, която строго наказва този, който не може някак и по някое време, каквото и да струва на гордостта му, да престане да се защитава и да се утвърждава и вместо това да си признае, че е грешен и обикновен човек !!! Докато не успее да направи това, една непроницаема стена го отделя от живото чувство да се усеща човек сред хората. Тук откриваме ключа на великото значение на истинската, нестереотипна изповед – смисъл, известен на всички култове по инициация и мистерии на древния свят, както се вижда от едно изказване в гръцките мистерии: “Отдай това, което имаш; и тогава ще получиш.”

К. Г. Юнг

 

Love&Shakti център предлага Emotional healing sesion – индивидуални емоционални сесии за опознаване  на собственото ни същество и преживяване на най-дълбоката ни същност…нашата енергия, която е заключена в психо-емоционални модели на поведение!! Те ни предпазват…но и ни убиват, защото пречат да живеем  пълния си потенциал!!!

За повече информация и записване:
Любов 
Shakti – тел. 0897 40 16 20       тел. 0878 77 60 76

Следвайте ни и тук:  Facebook Google+