fbpx

Какво е ребалансинг?

РЕБАЛАНСИНГ – ОСЪЗНАВАНЕ ЧРЕЗ ДОКОСВАНЕ !

РАБОТА С ДИСКОМФОРТА И ФИЗИЧЕСКАТА БОЛКА В ТЯЛОТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗНАЧАЛНАТА ХАРМОНИЯ И БАЛАНС В ТЯЛОТО, УМА И ЧУВСТВАТА НА ЧОВЕКА

“Твоята болка – това е просто разбиване на бронята, пречеща да разбереш реалността”

Ребалансингът е фокусирана върху тялото работа за осъзнаване и трансформация, която ни възвръща хармонията със самите нас и ни помага да изживяваме отново изначалното единство на тяло, ум и сърце. Ребалансингът е мощна терапия, която ни дава силата, равновесието и енергията, които са ни необходими, за да отключим собствената си лечебна способност и потенциал да преживяваме себе си.

Ребалансингът работи с уникален синтез от докосване, натиск, отпускане на ставите, енергийна и дихателна работа, “четене” на тялото, осъзнаване, а също така работи с емоциите и тяхното изразяване.

Това е метод, целящ баланса и интеграцията на различните енергии в тялото, чрез използване на връзката между противоположностите (стягане и отпускане, дълбок натиск и периферно докосване, дълбоко и плитко дишане…)

Хроничното напрежение, задържаните емоции и ригидните мисловни модели снижават енергийното ни ниво и ограничават нашата жизненост. В тялото ни това се проявява като слаб тонус на мускулите, намаляване на подвижността на ставите, структурни изкривявания и “лоша стойка”. В дългосрочен план често се стига до хронични болки и различни заболявания. Когато тялото освобождава мускулните напрежения и сковаността и релаксира, енергията се отключва и в същото време стари и неосъзнавани модели и нагласи биват видяни в нова светлина.

Ребалансингът е много дълбока манипулация на тъканите, там където е складирано възпитанието ни. Стойката и структурата на тялото се поддържат от съединителната тъкан, образувана през годините от навиците и обуславянето.

Травмите се заключват в мускулите, изкривявайки правилната им форма. Тези изкривявания са наречени ограничения, наложени от нас самите или от другите докато растем. Тези ограничения създават навици – начини за живеене, движение и поведение, които се вграждат в психологическата ни същност.  Отприщването на физическата съпротива ни свързва със съответните емоции като гняв, страх и мъка, които са били замръзнали в тялото ни. Вилхелм Райх нарича тези блокади “телесна броня”. Позата на тялото се отразява на поведението, психиката ни и начина, по който се преживяваме всеки момент. Има директна връзка между мислите и подвижността ни.  Това подтиква към осъзнаването на областите, където е съсредоточено напрежението и въздействието му върху тялото. Когато травмите и напреженията се разпуснат тялото се хармонизира и намира естествената си форма, стойката се нормализира, енергиите в тялото започват да функционират по-пълноценно и ние изпитваме чувство за живост, радост и свързаност с най-съкровената част от нашето същество.

Ребалансинг като холистичен лечебен подход работи на физическо, емоционално и ментално ниво, освобождава натрупаните напрежения, възвръща свежестта на възприятията и силата на духа. Тази работа ни помага да разберем по-добре себе си и да се свържем в по-голяма степен с потенциала си. Така се приближаваме до най-дълбоката си същност, носеща спонтанност и даваща повече смисъл на живота ни.

Същността на Ребалансинга е любящото, изпълнено с чувство докосване. Работата с тялото е изкуство и затова е не само въпрос на техника, но преди всичко е израз на любов. Ребалансингът гледа на тялото като на безценен дар, а не като на механизъм, който има нужда да бъде поправен. В този смисъл  предлаганият метод посреща уникалността на всяко човешко същество.

Ребалансингът е нова форма на работа с тялото, която взима най-доброто от съществуващите до този момент подходи към тялото – ролфинг, техника Алекзандър, postural integration и ги обединява в метод с повече  дълбочина и перспектива. Основният принцип, заложен в този нов подход е поставянето на осъзнаването и медитативността в центъра на работата с тялото.

Нашето тяло изразява това, което чувстваме и начина, по който живеем живота си. В тази светлина ще  изследваме тялото, като израз на нашата същност. Трябва да се научим как да се вслушваме в тялото си и как да “присъстваме” в него, за да подкрепим неговата мъдрост и интуиция. Свързвайки се с това пространство, ще изследваме и осъзнаваме нашия потенциал и уникалност.

 Love&Shakti център

 Любов Shakti – 0878 77 60 76 , 0897 40 16 20

Следвайте ни и тук:  Facebook Google+