fbpx

Танцът на живота

Танцът на живота – Движение в есктаз

Танците ви карат да се чувствате добре!

Понякога иска ли ви се да се почувствате наистина жизнени в тялото си?

Да сте силни, спонтанни и енергични?

Във всеки един момент тялото ви дава сигнали от какво има нужда, за да се чувства добре и точно ви казва как да удовлетворите тези нужди. Чрез танц, докосване и релаксация, ще потърсим начини да се вслушате в тези импулси и да ги последвате. Това създава усещане за радост, за уют в тялото ви и подкрепя доверието и любовта в себе си. В тази група ще може да откриете естествените за вас движения. Не става въпрос да научите техника, а да се вслушате в тялото си. МОЖЕМ ДА УПРАВЛЯВАМЕ ЖИВОТА СИ ИЛИ ЧРЕЗ УМА СИ, ИЛИ ЧРЕЗ ТЯЛОТО СИ. НАЙ-ЧЕСТО СМЕ СВИКНАЛИ ДА СЛЕДВАМЕ УМА СИ. ТЯЛОТО ОБАЧЕ ИМА СОБСТВЕНА МЪДРОСТ И ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН СЛЕДВА БЛАГОПОЛУЧИЕТО.

Ще използваме техники с танц, докосване и релаксация, които ви подкрепят да се свържете със собствения си ритъм във всеки един момент като давате пространство на себе си да го изразите. Структурата на семинара ще създаде рамка, в която да откриете себе си, да изразите кои сте и да пуснете всичко, което ви пречи да го направите.

През тези два дни ще се движим много, за да открием собствения си ритъм и темпо. Същевременно ще отворим пространство и за релаксация.

Вкусете радостта на танца на живота!

Dance of Life – Moving into Ecstasy

Dancing makes you feel good!

Do you sometimes long to feel juicy in your body?

To feel at strong, spontaneous and alive?

Your body expresses in each moment what you need to feel good and the body sends you impulses how to fulfill your needs each moment. In dance, touch and relaxation we will find ways to listen to these impulses and follow them. This creates joy and a feeling of being home in the body, it supports self-trust and self-love. This is a dance group where you can find your natural movement. It is not about learning a technique but learning to listen to your body. We can control our life through our mind or through the body. Mostly we are used to follow our mind. The body though has its own wisdom and a natural attraction to well-being. Dance is a wonder-full way to learn to listen and respect this wisdom of the body, letting go into trust and ease, connecting with yourself and others on a harmonious and deep level.

We will use techniques in dance, touch and relaxation that support you to tune in your own rhythm each moment, allowing to give space to your expression. The structures will create a frame in which you can find and express who you are, letting go of anything what is in the way.

We will move a lot during this weekend with the space to find your own rhythm and pace. At the same time there will be a lot of space for relaxation.

Tasting a joyful dance of life!

Водещ Таруджа

Тя се занимава с медитации, работа с тялото и танци от 1993 г., когато се среща с духовния си учител Ошо. Интегрира максимално медитацията в ежедневието си. Асистира на семинари и тренинги и дава индивидуални сесии, а няколко години по-късно започва да води групи. Последните години води тренинги по Ребалансинг, Мистична роза, Типове тяло и Transessence терапия.

Записване за индивидуални сесии по Ребалансинг с Таруджа на тел.  0897 40 16 20,  0878 776 076    

Trainer Taruja

She is involved with meditation, bodywork and dance since 1993 when she met her spiritual master Osho. Since then she has been involved groups, trainings and individual work in Rebalancing and dance as a method of transformative work.
Since a few years she is leading Rebalancing, Mystic Rose, Body Types and Transessence Work.

Osho Rebalancing – Individual Session with Taruja – 0897 40 16 20, 0878 77 60 76

 

НА 9.03.2012 г. от 18.30ч. ЩЕ ИМА ПРЕДСТАВЯНЕ , със свободен вход!
зала “Аквасорс”
ж.к. Гоце Делчев, ул. “Костенски водопад” № 47, ет.1


Кога:  Танцът на живота – 10 – 11 март 2012 г.

Събота 10.03.2012г. – от 9.00ч. до 18.00ч.
Неделя 11.03.2012г. – от 9.00ч. до 18.00ч.

 

 Introduction on 9 March 2012 from 06.30 p.m. Free entrance!
hall “Aquasource”
z.k. Gotse Delchev, “Kostenski vodopad” Str. № 47, 1st floor

When:  Dance of Life – 10 – 11 March 2012

10 March 2012, Saturday – from 9 am to 6 pm
11 March 2012, Sunday – from 9 am to 6 pm

 

Къде:  гр. София, ул. “Св. Пимен Зографски”
Национален спортен център “Диана”,  зала по Джудо

За информация:

https://selftransformation-bg.com/

info@selftransformation-bg.com

Любов Shakti
lyubovshakti@abv.bg
Тел. 0897 40 16 20
Тел. 0878 77 60 76

Иван Захариев
Тел. 0876 98 98 60

 

Where:  Sofia,  “Sv. Pimen Zografski” Str.
“Diana” –  National Sport Base , Judo hall

For further details, please contact:

https://selftransformation-bg.com/

info@selftransformation-bg.com

Ivan Zahariev
0876 98 98 60