Деца и родители

Работа с емоциите – в самите вас или във вашите деца?

СЕГА ИСКАМ ДА РАЗГЛЕДАМЕ ВЪПРОСА ЗА ТОВА КАК ДА СЕ СПРАВЯТЕ ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН С ВАШИТЕ ЕМОЦИИ!? Както казах, „чувствата са ваши учители, а емоциите са ваши деца”. Паралелът между това „да бъдеш емоционален” и „да се държиш като дете” е поразителен. Вашето „вътрешно дете” е седалището на емоциите. Има и впечатляваща прилика между това ...

Програма здрав родител – здраво дете

“Начинът на възпитание е причината за цялото нещастие. Нито едно дете не е прието такова, каквото е. Дава му се награда, ако следва инструкциите на родителите, учителите, по-големите. Тези инструкции може да са против природата му, защото не извират от него. Съответно детето е извадено от себе си. Вече не е себе си, а някой ...

Десет заповеди за родители

ДЕСЕТ ЗАПОВЕДИ ЗА РОДИТЕЛИ • НЕ ОЧАКВАЙ ДЕТЕТО ТИ ДА БЪДЕ КАТО ТЕБ ИЛИ ТАКОВА, КАКВОТО ТИ ИСКАШ. Помогни му да стане не като теб, а да бъде себе си! • НЕ ИЗИСКВАЙ ОТ ДЕТЕТО СИ ДА ПЛАТИ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО ТИ СИ НАПРАВИЛ ЗА НЕГО! Ти си му дал живот, как може да ти ...

Вътрешното чувство има своя собствена валидност!

В обществото има едно ДЪЛБОКО ОЧАКВАНЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ ДЪРЖИШ ТОЧНО КАТО ДРУГИТЕ. В момента, в който постъпиш малко по-различно, ставаш странник, а хората много се страхуват от странниците. Хората винаги искат да са в тълпа, в която да си паснат. В момента, в който се държиш различно, цялата тълпа става подозрителна: НЕЩО НЕ Е ...

Как да бъдете зрели родители?

Как да бъдете зрели родители? Аз мисля че можете да направите за детето си само едно – да споделите с него собствения си живот. Разкажете му за своите родители, разкажете му за ограниченията във вашия живот, начина по който сте живели, но не искате да разстройвате живота на детето си. Нека то бъде напълно свободно ...