Tag Archives — аура

Аура камера на проф. Коротков

Може ли за 15 минути да видим физиологическата и психическата дисфункция на човека, когато клиническите симптоми отсъстват?! Представяме ви методът на газоразрядната визуализация (ГРВ), с чиято помощ вие можете да оценявате енергетическото състояние на всякакви биологични обекти. Още през 19 век, с помощта на специални прибори, учените наблюдавали светенето на различни обекти: минерали, растения, монети и даже тялото на човека. Синкавата ...