Нимфа

Модификация на Бриз-3, помагаща да се въведе ред най-напред в емоционалната сфера, включително в неуправляемите психоемоционални процеси. Освен това, при Нимфа е най-изразена (в сравнение с другите модулатори) функцията да защитава хората от чуждата енергия (основно хора работещи непосредствено с ръцете си със своите пациенти или клиенти). Разбира се, това се отнася за хора с такива професии, като масажисти, но не само. Това могат да бъдат и фризьори, и лекари, и психолози, и хора, занимаващи се с търговия (предаване на информация чрез стока), с една дума, всички тези, които си взаимодействат с голямо количество хора.
Нимфа притежава много важна особеност – ускорено балансира частта „Ин” от вътрешния енергообмен. Това е особено актуално за съвременните жени, защото именно при тях често е факт достатъчно силно разбалансиране на тези енергийни потоци, които в източната терминология е прието да се наричат „Ин” и „Ян”. И при това разбалансирането върви към страната на „Ян”, което се счита за мъжка енергия.
Какво ще се случи, когато в човек се получи балансиране на тези два енергийни потока? Преди всичко, ще се измени отношението на човек към самия себе си. Човек започва да приема себе си такъв, какъвто е. Навярно, не един път сте чували фразата: „Обичай себе си!” Но вие знаете, колко е трудно това да се направи! Това особено касае жените. Има множество методики и техники, които учат на това. Но ако човек не обича сам себе си, как може да очаква, че другите ще го заобичат? Още повече, често при такива жени има вътрешна, не осъзнавана до края, агресия към противоположния пол, което, разбира се, се усеща на информационно ниво. В резултат на това, колкото и красива да е такава жена или девойка, тя може дълго да няма успехи в личния живот.
Нимфа помага да приемете, преди всичко, самите себе си, и околния свят такъв, какъвто е. В резултат на това човек започва да усеща себе си по-друг начин в този свят: по-малко предпазлив и агресивен, по-миролюбив, с разбиране към всичко, което го заобикаля. И пространството непременно откликва на тези изменения в човека, извръщайки се към него с нови лица и предоставяйки му нови възможности. Може да се наблюдава, как постепенно се променя отношението на хората към такъв човек. Често благоприятно се разрешават социални конфликти; подобряват се взаимоотношенията; хора, работещи с много пациенти или клиенти, не се чувстват в края на работния ден обезсилени; при много (особено жени) се решава проблема със самотата. Разбира се, при различните хора това става по различен начин и в различни срокове, (та нали двама еднакви човека няма), но все-пак се случва. Тук трябва да се въоръжим с търпение, да станем спокойни наблюдатели на самите себе си, и в никакъв случай да не пречим на случващите се процеси със своето нетърпение.
Строго погледнато, това се случва при взаимодействието с кой да е от ениомодулаторите, но с Нимфа това е най-ярко изразено.

ПОПИТАЙ НИ
Facebook Twitter Email